Nawigacja

Aktualności

„Niewidomi debatują” – ruszył pilotażowy projekt edukacyjny IPN O/Wrocław skierowany do osób z dysfunkcją wzroku - Wrocław, 15 grudnia 2016

15 grudnia 2016 r.  we wrocławskim Oddziale IPN odbyły się całodniowe interaktywne warsztaty dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej przygotowującej się do debatowania metodą oksfordzką. Spotkanie było częścią pilotażowego projektu „Niewidomi debatują”, którego inicjatorką jest Iwona Demczyszak z  Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. W projekcie udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie wraz z nauczycielem Panem Jakubem Stefańczykiem.

Ponieważ celem projektu jest przygotowanie niewidomych i słabowidzących do debaty historycznej część pierwsza warsztatów poświęcona została zagadnieniom merytorycznym. Młodzież wysłuchała wykładów na temat Polskiego Państwa Podziemnego, Polskiego wysiłku zbrojnego podczas II wojny światowej, a także Okrągłego stołu i Stanu wojennego. Wygłosili je pracownicy wrocławskiego Oddziału IPN  dr Jerzy Kirszak - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej oraz dr Grzegorz Waligóra z Oddziałowego Biura Badań Historycznych.   

Druga ich część przybliżyła uczniom i nauczycielom debatę, jako aktywizującą metodę dydaktyczną w nauczaniu historii oraz zwróciła uwagę  na jej edukacyjne walory w pracy z niewidomymi i słabowidzącymi. Zagadnienie omówiła Iwona Demczyszak w krótkiej prelekcji „Debata jako aktywizująca metoda nauczania historii w pracy z niewidomymi i słabowidzącymi”. Uczniowie zapoznali się również z zasadami debaty oksfordzkiej. Warsztaty na ten temat poprowadził Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne”, którego wspierał Paweł Andrzej Nowak z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Na zakończenie zajęć zostały przeprowadzone dwie debaty ćwiczeniowe z udziałem wszystkich uczestników warsztatów. Pierwsza w zespołach mieszanych złożonych z niewidomych, słabowidzących i widzących oraz druga, w której drużyny Propozycji i Opozycji składały się z niewidomych i słabowidzących.   

W projekcie udział wzięła grupa wolontariuszy ze studenckiego koła debatanckiego    z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Dolnośląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich IPN.

do góry