Nawigacja

Aktualności

„W obronie praworządności. 40. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników” – spotkanie z Zofią Romaszewską – Wrocław, 9 września 2016

Gościem wrześniowego spotkania w Przystanku Historia była Zofia Romaszewska.

W piątek, 9 września br. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historią” odbyło się spotkanie związane z 40. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników. Gościem specjalnym była pani Zofia Romaszewska, dawny członek KOR, która wraz z mężem, śp. Zbigniewem Romaszewskim, koordynowała wówczas Biuro Interwencyjne. Jego celem była obrona represjonowanych i reagowanie na łamanie praworządności. Kontynuacją działalności małżeństwa Romaszewskich była działająca w latach 80. Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, która miała zbliżone cele do istniejącego wcześniej Biura Interwencyjnego KOR.

Pani Zofia Romaszewska obecnie jest doradcą prezydenta RP i aktywnie wspomaga Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, które służy poradą prawną obywatelom pokrzywdzonym wskutek błędnych decyzji administracyjnych. 

Oprócz pani Zofii Romaszewskiej gośćmi spotkania byli: Marek Jakubiec, który w latach 80. kierował wraz z żoną pracami dolnośląskiej Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” oraz Jacek Pilchowski, który tworzył struktury NSZZ "Solidarność" w Wałbrzychu.

PROGRAM SPOTKANIA
„W OBRONIE PRAWORZĄDNOŚCI.
40. ROCZNICA POWSTANIA KOMIETU OBRONY ROBOTNIKÓW”

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, pl. Strzelecki 25
9 IX 2016 r. (piątek)

11.00-11.10
Oficjalne otwarcie spotkania

11.10-11.30
dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław) – Od Biura Interwencyjnego KOR do Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” – rys historyczny

11.30-13.30
Dyskusja z udziałem zaproszonych gości: Zofia RomaszewskaJacek Pilchowski, Marek Jakubiec, prowadzenie – dr Kamil Dworaczek (IPN Wrocław)

 

do góry