Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Prezes IPN dr Łukasz Kamiński wręczył Krzyż Wolności i Solidarności Kazimierzowi Kasprzykowi – Kudowa-Zdrój, 18 marca 2016

18 marca 2016 r. w Kudowie-Zdroju w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył Krzyż Wolności i Solidarności Kazimierzowi Kasprzykowi. W uroczystości wzięli udział: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, dr Renata Dziechciarz, naczelnik OBUiAD IPN w Katowicach, przedstawiciele władz lokalnych oraz środowisk kombatanckich i represjonowanych ze Śląska.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Kazimierz Kasprzyk – już w czerwcu 1956 r. był uczestnikiem manifestacji odbywających się w Poznaniu. W 1980 r. został aktywnym członkiem i współzałożycielem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Ziemowit”. Był organizatorem akcji strajkowej w kopalni, za pośrednictwem zakładowego radiowęzła krytykował rząd, optował za likwidacją PZPR, nawoływał do występowania z partii. Za powyższą działalność został internowany 13.12.1981 r. w zakładzie karnym w Jastrzębiu Szerokiej. Po zwolnieniu z internowania dnia 27.02.1982 r. nadal kontaktował się z byłymi działaczami „Solidarności” oraz z osobami zajmującymi się drukowaniem i kolportażem nielegalnej prasy. Włączył się w kolportaż miesięcznika „Solidarność Dziś i Jutro”, współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności” przy KWK „Ziemowit”, został również członkiem TKZ NSZZ „Solidarność” przy tej kopalni.

  • Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN wręczył Krzyż Wolności i Solidarności Kazimierzowi Kasprzykowi.
    Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN wręczył Krzyż Wolności i Solidarności Kazimierzowi Kasprzykowi.
do góry