Nawigacja

Aktualności

Inauguracja obchodów 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej – Wrocław, 8 października 2015

8 października br. w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się inauguracja wrocławskich obchodów 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego – Paweł Aszkiełowicz, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Barbara Zdrojewska, w imieniu Kuratora Oświaty Beaty Pawłowicz – wicekurator Danuta Leśniewska, Zastępca Prezydenta Miasta Wrocławia –  Anna Szarycz, w imieniu Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Jacka Kaczmarka – młodszy inspektor Dariusz Kokornaczyk, w imieniu Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk Kazimierza Kimso – Zastępca Przewodniczącego Maria Zapart, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego – mjr. Ryszard Filipowicz, w imieniu Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego ks. Józefa Kupnego – ks. dr.  kanonik Rafał Kowalski (Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Kurii Wrocławskiej) oraz wielu innych przedstawicieli instytucji, organizacji i stowarzyszeń zaprzyjaźnionych z Oddziałem IPN we Wrocławiu.

W spotkaniu wzięli również udział: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, przedstawiciele kierownictwa biur merytorycznych IPN oraz pracownicy Oddziału IPN we Wrocławiu.

Podczas uroczystego spotkania z ust znamienitych gości padło wiele ciepłych słów i pozytywnych podsumowań dotychczasowej współpracy. Jednogłośnie uznano IPN za instytucję niezwykle ważną dla procesu budowania świadomości historycznej młodego pokolenia, a jednocześnie za głównego strażnika pamięci bezpośrednich uczestników dramatycznych wydarzeń, zwłaszcza tych z okresu II wojny światowej.

Podczas inauguracji obchodów 15-lecia IPN odbyła się również uroczystość wręcznia Krzyża Wolności i Solidarności – otrzymał go ks. infułat Julian Źrałko.

Uroczystość zakończył koncert muzyka jazzowego Marka Bałaty.

do góry