Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Debata Akademicka na temat: „Spór o Okrągły Stół – fundament niepodległego państwa czy zmowa elit” – Wrocław, 2 czerwca 2014

2 czerwca br. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe przy pl. Grunwaldzkim 24A) odbyła się Debata Akademicka związana z rocznicą wyborów 1989 roku. Dyskusję „Spór o Okrągły Stół – fundament niepodległego państwa czy zmowa elit" poprowadzili prorektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: prof. Adam Jezierski – prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Andrzej Drabiński – prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Paneliści

Stanisław CIOSEK – polityk i dyplomata, w latach 1975–1980 I sekretarz KW PZPR w Jeleniej Górze i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach 1980–1985 członek Rady Ministrów jako minister ds. związków zawodowych i od 1983 r. także pracy, płac i spraw socjalnych, od 1986 r.  sekretarz KC PZPR i członek Biura Politycznego, a w latach 1988–1989 sekretarz generalny Rady Krajowej PRON, poseł na Sejm PRL VI, VII i VII kadencji, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, od 1989 r. ambasador PRL w ZSRR, do 1996 r. przedstawiciel dyplomatyczny RP w Federacji Rosyjskiej, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. międzynarodowych.

Władysław FRASYNIUK – przywódca dolnośląskiej „Solidarności", działacz podziemia, organizator i przewodniczący RKS, w latach 80. represjonowany i więziony, członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność", uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu, poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2002–2005 przewodniczący Unii Wolności.

Kornel MORAWIECKI – doktor fizyki, uczestnik studenckiego buntu 1968 r., w latach 70. i  80. działacz opozycji antykomunistycznej, delegat na I Krajowy Zjazd „Solidarności", twórca i przewodniczący „Solidarności Walczącej", więziony pod koniec lat 80., jeden z najdłużej ukrywających się działaczy podziemia, przeciwnik Okrągłego Stołu.

prof. Włodzimierz SULEJA – profesor historii specjalizujący się m.in. w dziejach myśli politycznej XIX i XX wieku oraz opozycji demokratycznej po 1945 r.,  autor kilkunastu książek i ponad 200 publikacji naukowych, współpracownik podziemnych struktur dolnośląskiej „Solidarności", w 1985 r. aresztowany i skazany (wyrok w zawieszeniu), w 1989 r. członek Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego jako szef komisji programowej, w latach 2000–2013 dyrektor wrocławskiego oddziału IPN.

prof. Ludwik TURKO – profesor fizyki, od września 1980 r. przewodniczący NSZZ „Solidarność" na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 80. działacz podziemia, internowany i więziony, współtwórca ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności, poseł na Sejm I i II kadencji, w latach 1997–2001 członek Trybunału Stanu; w latach 1997–2009 pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. kontaktów z uczelniami wyższymi

Debacie towarzyszyła wystawa Oddziału IPN we Wrocławiu „Postulaty sierpniowe" , prezentująca listę 21 postulatów, które w nocy z 17 na 18 sierpnia 1980 r. przyjął Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Każdy z punktów został zilustrowany zdjęciem ukazującym te elementy życia społecznego, które pokrywały się z żądaniami strajkujących.

do góry