Nawigacja

Aktualności

Prezentacja albumu „Fotograf z Auschwitz” oraz projekcja filmu „Portrecista” w Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu – Wrocław, 27 stycznia 2014

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Fundacja Bente Kahan zorganizowały promocję wyjątkowego albumu „Fotograf z Auschwitz" Anny Dobrowolskiej. Są to wspomnienia więźnia obozu Auschwitz Birkenau Wilhelma Brasse, który podczas swojego pobytu w obozie – od początku jego istnienia aż do jego wyzwolenia – pracował jako fotograf. Wszystko to, co widział – najpierw przy naciskaniu migawki aparatu, a potem w ciemni, gdzie te same obrazy musiał jeszcze analizować – odcisnęło na nim tak duże piętno, że po wojnie już nigdy nie wziął aparatu do rąk.

Wilhelm Brasse był wnukiem austriackiego osadnika na Żywiecczyźnie – Alberta Karola Brasse. Jednak już ojciec Wilhelma czuł się Polakiem do tego stopnia, że walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Tym bardziej Polakiem, polskim patriotą, czuł się i był Wilhelm Brasse i jako Polak trafił do obozu Auschwitz-Birkenau. Tam po paru miesiącach zdobył pracę jako obozowy fotograf i prawdopodobnie dzięki temu udało mu się przeżyć. Wilhelm Brasse miał świadomość, że ludzie, których fotografował, a niekiedy portretował (jako fotograf specjalizował się w portretach), niedługo, może za kilka dni zostaną skierowani do komory gazowej. Fotografował z polecenia władz obozowych i dla potrzeb systemu, ale dziś  pożytek z tych zdjęć jest zgoła inny. Te zdjęcia są świadectwem tragicznego losu ludzi zamordowanych w KL Auschwitz.

Praca w charakterze fotografa nie należała do najcięższych w Auschwitz. Zarazem jednak do jego obowiązków należało beznamiętne dokumentowanie obozowej rzeczywistości: zdjęcia identyfikacyjne, ale także takie, które ukazywały wprost ów system pogardy dla człowieka, włącznie ze zdjęciami osób poddawanych medycznym eksperymentom dra Mengele.

Książka „Fotograf z Auschwitz" powstała na podstawie wywiadu Irka Dobrowolskiego z Wilhelmem Brasse, który przed kilkoma laty posłużył do realizacji filmu „Portrecista". Album jest pewnego rodzaju dopełnieniem filmu  i wspólnie z nim tworzy niezwykle interesujący i cenny materiał edukacyjny. Historię głównego bohatera uzupełniają narracje współwięźniów, wybrane z zasobów archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau. Wspomnienia Wilhelma Brasse zostały bogato zilustrowane fotografiami jego autorstwa. Książka poprzez swoją oprawę graficzną stała się po części swoistym albumem fotograficznym.

Publikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i poparciem ze strony m.in.: Kancelarii Prezydenta, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Domu Spotkań z Historią, Narodowego Centrum Kultury, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także wybitnych badaczy i dokumentalistów, takich jak Zofia Kunert, Zygmunt Walkowski oraz dr. Stephen Cooper z California State University.

Instytut Pamięci Narodowej jest głównym partnerem wydawnictwa.

Wrocławska prezentacja albumu odbyła się 27 stycznia 2014, w Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, w wyjątkowym miejscu, jakim jest Synagoga pod Białym Bocianem. Uczestnicy obejrzeli film „Portrecista" (reż I. Dobrowolski) oraz spotkali się z autorką publikacji – Anną Dobrowolską. Rozmowę poprowadziła dr Joanna Hytrek-Hryciuk.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi publikacji:

Trailer „Był okiem Boga"

Trailer „Tam, gdzie pasja stała się cierpieniem"

Trailer „Gdy pamięć staje się przekleństwem"

Trailer „Widział więcej niż inni"

Trailer „Prawda o Auschwitz okiem fotografa"

Trailer „Był nosicielem tajemnicy"

Więcej na temat albumu „Fotograf z Auschwitz" na stronie: www.fotografzauschwitz.pl.

Więcej na temat filmu „Portrecista": www.portrecista.com.

do góry