Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Losy Polaków. Jerzy Woźniak 1923–2012” – Lubiąż, 20 stycznia – 16 lutego 2014

W dniach 20 stycznia – 16 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu (ul. Wojska Polskiego 3A) prezentowana jest wystawa „Losy Polaków. Jerzy Woźniak 1923–2012". Ekspozycja została przygotowana w 2013 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość".

Wystawa składa się z dwóch części: pierwsza  to 15 plansz ogólnohistorycznych, obejmujących najważniejsze, z punktu widzenia historii Polski i losów bohatera, wydarzenia z historii Polski (lata 1918–1990). Druga część to 32 plansze, będące ilustracją życia tytułowego bohatera.

Jerzy Woźniak (1923–2012) od 1942 r. był żołnierzem ZWZ-AK Placówka Błażowa, od września 1945 r. żołnierzem 2. Korpusu PSZ. Powrócił do kraju w 1947 r. jako kurier Zrzeszenia „WiN". 9 XII 1947 r. został aresztowany i wyrokiem WSR w Warszawie z 10 XI 1948 r. skazany na karę śmierci, zamienioną w styczniu 1949 r. na dożywocie, zwolniony 16 XI 1956 r. W 1989 r. zaangażował się w powstanie i działalność ŚZŻAK oraz Stowarzyszenia „Zrzeszenie WiN". W latach 1997–2001 był z-cą kier. Urzędu ds. Kombatantów. Był także prezesem Dolnośląskiego Zarządu ŚZŻAK i honorowym prezesem Rady Naczelnej ŚZŻAK. Odznaczony został Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

do góry