Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskiego wolnomularstwa dzieje najnowsze” – Wrocław, jesień 2014

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową: Polskiego wolnomularstwa dzieje najnowsze, która odbędzie się jesienią 2014 r. we Wrocławiu.

Konferencja – początkowo zaplanowana na maj 2014 r. – została przesunięta na okres powakacyjny. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują w najbliższym czasie.

Historia polskiego wolnomularstwa w okresie powojennym nie doczekała się jeszcze swojego kompleksowego opracowania. Konferencja organizowana przez Oddział IPN we Wrocławiu ma się stać punktem wyjścia do badań pozwalających wypełnić tę lukę w historii społecznej naszego kraju.

Konferencja tematycznie została zaplanowana przede wszystkim jako prezentacja losów wolnomularstwa w Polsce okresu II wojny światowej i burzliwych czasów powojennych. Punkt wyjścia dla tych rozważań stanowić będzie moment wprowadzenia w życie dekretu Prezydenta RP z 22 listopada 1938 r. zakazującego działalności organizacji wolnomularskich w Polsce. Analizie poddane zostaną m.in. losy wolnomularzy w okresie II wojny światowej, a także ich relacje ze zmieniającą się władzą oraz aparatem bezpieczeństwa. Interesujące mogą tu być zwłaszcza wątki konspiracyjnej działalności członków lóż oraz próby ich inwigilacji przez służby specjalne. Momentem końcowym dla podjętych w trakcie konferencji rozważań będzie wychodzenie polskich wolnomularzy z konspiracji i odradzanie się struktur masońskich w latach 90. XX w. Poza prezentacją badań poświęconych funkcjonowaniu polskich wolnomularzy w kraju i na emigracji, podjęta zostanie próba spojrzenia na recepcję polskiego wolnomularstwa w świadomości społecznej.

do góry