Nawigacja

Aktualności

Dr hab. Tomasz Balbus na konferencji naukowej „Kontrwywiad II RP w systemie bezpieczeństwa państwa” – Emów koło Warszawy, 6–7 listopada 2013

W dniach 6–7 listopada 2013 r. naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN we Wrocławiu dr hab. Tomasz Balbus weźmie udział w konferencji naukowej „Kontrwywiad II RP w systemie bezpieczeństwa państwa", zorganizowanej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W czasie konferencji naukowcy i funkcjonariusze z ośrodków akademickich oraz wojskowych i cywilnych służb specjalnych Polski, Rumunii i Ukrainy zaprezentują najnowsze wyniki badań dotyczące organizacji i zadań jednostek kontrwywiadu, zwalczania szpiegostwa sowieckiego i niemieckiego, kontrwywiadowczego zabezpieczenia granic i województw przygranicznych, współpracy służb z administracją państwową, powojennych represji wymierzonych w ludzi związanych ze służbami ochrony II RP. Przedstawione zostaną także efekty badań w zakresie kadr i biografistyki polskiego kontrwywiadu.

Dr hab. Tomasz Balbus poprowadzi sesję „Z zagadnień działalności kontrwywiadowczej w okresie drugiej wojny światowej i w latach powojennych" oraz wygłosi referat „Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie (1922–1939). Struktury, kadry, zadania".

do góry