Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zmienne oblicze wojny” – Wrocław, 20–21 września 2013

W dniach 20–21 września br. we Wrocławiu (Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Zmienne oblicze wojny". Organizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość" oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

* * *

Tytuł konferencji świadomie nawiązuje do pracy jednego z najwybitniejszych współczesnych ekspertów od spraw wojskowych – Martina van Crevelda, badacza słynącego z wyciągania wniosków dotyczących zjawisk aktualnych w oparciu o szeroką bazę historyczną. Zapoczątkowane podczas minionych konferencji (organizowanych cyklicznie we Wrocławiu od 2010 r.) dyskusje i wątki prowadzące do pogłębiania stanu wiedzy na temat wojen i ich ewolucji na przestrzeni dziejów, rozwoju sztuki wojennej, a także społecznych aspektów konfliktów zbrojnych, były kontynuowane na tegorocznym spotkaniu.

Z zadowoleniem mogę także odnotować fakt, że przez ostatnie lata wokół organizowanych wspólnie z Instytutem Historycznym UWr. oraz Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość" konferencji oraz serii wydawniczej „Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości" (na początku października ukaże się tom 2), powstało prężne środowisko historyków wojskowości, nie tylko z ośrodka wrocławskiego. Daje to nadzieję, że dotychczasowa owocna współpraca naukowa będzie kontynuowana w następnych latach.

Dr Daniel Koreś

Pliki do pobrania

do góry