Nawigacja

Aktualności

Konferencja edukacyjno-szkoleniowa „Dysfunkcja wzroku a możliwości pracy ze źródłem historycznym” – Wrocław, 13 czerwca 2013

13 czerwca br. w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu (ul. Kamiennogórska 16) odbyła się konferencja edukacyjno-szkoleniowa „Dysfunkcja wzroku a możliwości pracy ze źródłem historycznym”.

Organizatorami sesji były: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz DSOSW nr 13 we Wrocławiu.

Konferencja o charakterze zarówno edukacyjnym, jak i warsztatowym, była skierowana głównie do nauczycieli i edukatorów, którzy pracują z młodzieżą słabowidzącą i niewidomą, a także tych, którzy podejmą takie zajęcia w ramach projektu edukacyjnego IPN. 

Organizatorzy chcieli dotrzeć do wyspecjalizowanej grupy pedagogów i wzbogacić ich zaplecze materiałów edukacyjnych o nowe propozycje. Celem szkolenia było pokazanie specyfiki pracy z młodzieżą dysfunkcyjną, uczulenie na ograniczenia, jakie młodzież ta napotyka w edukacji. Konferencja była również okazją do zaprezentowania przykładowych warsztatów z najnowszej historii Polski, dostosowanych do percepcji tej grupy młodzieży, z uwzględnieniem materiałów źródłowych, jak i dostępnych środków techniki.

Konferencja, poruszająca zagadnienia edukacji historycznej uczniów słabowidzących i niewidomych, była kolejnym przedsięwzięciem Instytutu Pamięci Narodowej, który stara się dotrzeć ze swoją ofertą do grupy młodzieży marginalizowanej ze względu na dysfunkcje.

Propozycje takich materiałów ukazały się już z inicjatywy IPN i są dostępne dla nauczycieli:

  • materiały edukacyjne „Solidarność – narodziny legendy” Iwony Demczyszak,
  • „Zbrodnia Katyńska 1940 r. Kilka pytań i odpowiedzi” – opracowanie Sławomira Kalbarczyka,
  • materiał audiowizualny pt. „Historia w filmie”, zawierający dwie płyty DVD „Wojna w filmie” oraz „PRL w filmie” z krótkimi fragmentami filmów fabularnych, mówiących o najnowszej historii Polski, dostosowany do odbioru przez osoby niewidome i niesłyszące.

Instytut Pamięci Narodowej jest również w trakcie opracowywania kolejnych materiałów edukacyjnych, dostosowanych do edukacji osób z dysfunkcjami wzroku. Będzie to, między innymi, jedna z propozycji realizowana przez IPN w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. „Co kryją archiwa IPN?”.


PROGRAM

10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji
10.10 – 10.50 Marcin Jarosz „Oprzyrządowanie dla niewidomych i słabowidzących. Perspektywa rozwoju”

10.50 – 11.50 Iwona Demczyszak „»Ośmiornica« czyli Solidarność Walcząca w oku bezpieki” – zajęcia praktyczne z młodzieżą dysfunkcyjną

12.10 – 12.40 Jolanta Szulc „Udział osób niewidomych w systemie edukacji we współczesnej Polsce”
12.40 – 13.25 Jolanta Szulc „Ograniczenia niewidomych w procesie edukacji i zasady savoir-vivre’u (warsztaty czynne dla uczestników konferencji)

13.25 – 13.45 dyskusja

13.50 – 14.20 Robert Warchalewski „Dostosowanie pomieszczeń edukacyjnych do potrzeb młodzieży niewidomej i słabowidzącej” (zwiedzanie obiektu)

14.20 – 14.30 Zakończenie konferencj
i

do góry