Nawigacja

Aktualności

Prof. Krzysztof Kawalec oraz dr hab. Jarosław Syrnyk na otwarciu I Ogólnopolskiejgo Zjazdu Regionalistów Studentów – Wrocław, 16 maja 2013

W dniach 16–19 maja we Wrocławiu odbędzie się I Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Studentów (konferencja studencko-doktorancka), której organizatorami są: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego, Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury, Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności.

16 maja o godz. 17.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Uniwersytecka 22/26, budynek D, audytorium) nastąpi inauguracja konferencji. Rozpocznie ją wystąpienie prof. Krzysztofa Kawalca (Uniwersytet Wrocławski, Delegatura IPN w Opolu).

Po otwarciu wystawy fotograficznej „Ukraina – piękna i nieznana” (Instytut Historyczny, ul. Szewska 49) wykład „O różnych narracjach na temat polsko-ukraińskiej przeszłości” przedstawi dr hab. Jarosław Syrnyk (Oddział IPN we Wrocławiu).

do góry