Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Wołyń 1943 r.” – Wrocław, 24 czerwca 2013

W dniu 24 czerwca br. w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa „Wołyń 1943 r.”, poświęcona wydarzeniom wołyńskim.

Organizatorami sesji były: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Celem konferencji, zorganizowanej w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej, było podsumowanie dotychczasowego dorobku historiografii polskiej, ukraińskiej oraz niemieckiej na temat tragicznych wydarzeń z 1943 roku. W sesji wzięli udział przede wszystkim historycy, którzy koncentrują swoje badania wokół problematyki relacji polsko-ukraińskich, jak profesorowie Grzegorz Motyka, Grzegorz Hryciuk czy też Jan Kęsik. Dorobek historiografii ukraińskiej przedstawił dr Andriy Portnov. Dr. hab. Małgorzata Ruchniewicz naświetliła spojrzenie niemieckich historyków na sprawę mordów wołyńskich i postawy niemieckiej administracji okupacyjnej na Ukrainie w 1943 r. Pracownicy Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN we Wrocławiu – Monika Polakowska i Robert Bednarz zreferowali zawartość zasobu archiwalnego IPN w oddziale we Wrocławiu pod kątem dokumentacji »ukraińskiej«. Został także odczytany referat, przygotowany przez prokuratora Piotra Zająca z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, o działalności pionu śledczego IPN w sprawie zbrodni wołyńskiej.

PROGRAM OBRAD

 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu) – wystąpienie inaugurujące konferencję.
 • dr hab. prof. UWr Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski)
  Polityka narodowościowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym, a losy miejscowej ludności w latach II wojny światowej
 • prof. dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
  Stosunki polsko-ukraińskie pod okupacją sowiecką (1939–1941). Stan badań
 • dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN/Rada IPN)
  Wołyń ’43 w perspektywie historyków polskich. Stan badań.
 • dr Andrij Portnov (Dniepropietrowsk/Ukraina)
  Wołyń ’43 w perspektywie historyków ukraińskich. Stan badań
 • dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  Piśmiennictwo historyczne w Niemczech o Wołyniu 1943 r.
 • Monika Polakowska, Robert Bednarz (Oddział IPN we Wrocławiu)
  Zasób „ukraiński” w archiwum IPN we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Rościsław Żerelik (dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) – wystąpienie podsumowujące konferencję
do góry