Nawigacja

Aktualności

Promocja II tomu „Encyklopedii Solidarności” – Wrocław, 13 marca 2013

13 marca br. o godz. 18.00 w siedzibie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu (pl. Solidarności 1/3/5) odbyła się uroczysta prezentacja drugiego tomu „Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989”. W spotkaniu wzięli udział: prezes Instytutu Pamięci Narodowej –  dr Łukasz Kamiński, Przemysław Miśkiewicz – przewodniczący Stowarzyszenia „Pokolenie” w Katowicach, Łukasz Sołtysik – pełnomocnik „Encyklopedii Solidarności” w regionie Dolny Śląsk, dr Grzegorz Waligóra – redaktor naczelny II tomu „Encyklopedii Solidarności” oraz goście specjalni: senator Józef Pinior i Roman Kowalczyk – dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Na zaproszenie organizatorów licznie przybyli również działacze opozycyjni, kombatanci, a także mieszkańcy Wrocławia.

Spotkanie prowadził dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN Wrocław). Przybyłych powitali: Kazimierz Kimso – przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu (patron honorowy wydarzenia) oraz prof. Włodzimierz Suleja – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W obu krótkich przemówieniach bardzo silnie podkreślono rolę „Solidarności” w procesie przemian społecznych i politycznych oraz zaakcentowano potrzebę dokumentowania wspomnień działaczy opozycyjnych.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił założenia projektu Encyklopedii Solidarności oraz zaznaczył cele, jakie przyświecają jego realizatorom. Przemysław Miśkiewicz opowiedział o początkach Encyklopedii. Podkreślił również, że praca nad tym projektem pozwala nie tylko na dokumentowaniu przeszłości. Autorzy biogramów docierają do ludzi, którzy – mimo swojej chlubnej przeszłości – obecnie często wymagają pomocy i wsparcia.

Redaktorzy tomu – dr Grzegorz Waligóra oraz Łukasz Sołtysik, podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy nad Encyklopedią. Opowiedzieli o trudnościach, które towarzyszą opracowywaniu tak specyficznego materiału, ale także o bardzo pozytywnych efektach działań, skierowanych na dotarcie do wyjątkowych świadków historii, jakimi są działacze Solidarności.

Goście specjalni spotkania – senator RP Józef Pinior oraz Roman Kowalczyk podzielili się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat roli historii w kształtowaniu postaw następnych pokoleń.

W dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniach gości, padało wiele pytań dotyczących publikacji. Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się również swoimi wspomnieniami i wyrażali nadzieje, że pamięć o ich walce nie przeminie mimo upływającego czasu.

Na zakończenie dr Łukasz Kamiński oraz Kazimierz Kimso wręczyli bohaterom biogramów z II tomu Encyklopedii egzemplarze publikacji.

Patronaty nad konferencją oraz promocją drugiego tomu „Encyklopedii Solidarności” objęli:

 - patronat honorowy: Prezydent Wrocławia, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,

- patronat medialny: Radio Wrocław, TVP Wrocław, „Gazeta Wrocławska”, „Tygodnik Solidarność”, „Dolnośląska Solidarność”. 

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. II, Warszawa 2012, s. 536.

Encyklopedia Solidarności.Opozycja w PRL 1976–1989 to projekt dokumentacyjny, realizowany od 2008 r. przez Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie „Pokolenie”. Encyklopedia wydawana jest w systemie holenderskim (każdy tom od A do Z). Pierwszy tom ukazał się w 2010 r., drugi w 2012 r. Całość będzie się składać z 5 tomów, liczących łącznie 5000 biogramów oraz 2500 haseł rzeczowych.

„Encyklopedia Solidarności” to największe kompendium wiedzy na temat działalności opozycji w PRL w latach 1976–1989, ma na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur  organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących genezie i działalności tego wielkiego ruchu społecznego, aż do chwili załamania się dyktatury komunistycznej w 1989 r. Hasła i biogramy, przygotowane przez dziesiątki autorów, współpracujących z pełnomocnikami regionalnymi, trafiają do redakcji naukowej „Encyklopedii Solidarności”. Drugi tom, zawierający 1217 biogramów i haseł  rzeczowych (opracowanych przez ponad 200 autorów) przygotowała redakcja w składzie: dr Grzegorz Waligóra (redaktor naczelny), prof. dr hab. Antoni Dudek, dr Łukasz Kamiński, Przemysław Miśkiewicz i Łukasz Sołtysik.

do góry