Nawigacja

Aktualności

Finał konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności. II edycja” – Wrocław, 1 marca 2013

1 marca br. o godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Powstańców Warszawy 1) odbędzie się finał konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności”.

Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd do Brukseli. W trakcie kilkudniowego pobytu laureaci zwiedzą miasto oraz Parlament Europejski.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Odra-Niemen”, a patronat honorowy objęły nad nim: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Światowy Związek Żołnierzy Armiii Krajowej – Okręg Dolnośląski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Historycy IPN stanowili również skład Komisji Finałowej i oceniali merytorycznie nadesłane prace.

Konkurs rozpoczął się 15 października 2012 roku i był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku.  Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944–1963, ale też zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł i doskonalenia umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych związanych z Dolnym Śląskiem. Związek ten mógł dotyczyć zarówno Żołnierzy Wyklętych walczących na Dolnym Śląsku, jak też osób zatrzymanych, sądzonych, straconych czy pochowanych w naszym regionie. Przedmiotem pracy mogła być także sylwetka Żołnierza Wyklętego, który mieszkał na Dolnym Śląsku – czy to ukrywając się przed aresztowaniem, czy też osiadł tutaj po odbyciu kary więzienia.

do góry