Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Żołnierze »Warszyca«” – Wieluń, 28 lutego – 17 marca 2013

W dniu 28 lutego br. w „Izbie Pamięci” II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu (ulPiłsudskiego 6) odbędzie się otwarcie wystawy „Żołnierze »Warszyca«”, przygotowanej przez OBEP IPN w Łodzi w 2001 r.

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ekspozycję wystawy zorganizowała Delegatura IPN w Opolu przy współudziale II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, Stowarzyszenia Solidarność Walcząca z Wrocławia oraz Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Podczas otwarcia wykład wprowadzający przedstawi dr Ksawery Jasiak – historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Delegaturze IPN w Opolu. Prezentacji wystawy będzie towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego „Konspiracyjne Wojsko Polskie” w reżyserii Adama Sikorskiego. 

Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą („Warszyc”, Rozkaz nr 2 do żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z 8 stycznia 1946 r.)

Wystawa prezentuje drogę życiową kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – oficera Armii Krajowej, który nie złożył broni po zakończeniu okupacji niemieckiej. W 1945 r. został dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – najsilniejszej zbrojnej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce. W 1946 r., w szczytowym okresie działalności, KWP skupiało w swych szeregach ponad tysiąc partyzantów, obejmując swym działaniem tereny województwa łódzkiego, katowickiego, poznańskiego i kieleckiego. Kpt. Sojczyński, ujęty zdradziecko przez funkcjonariuszy UB, w grudniu 1946 r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w lutym 1947 r. Wystawa przedstawia struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania oddziałów partyzanckich „Warszyca” – AK i KWP, ich polityczne cele oraz życie codzienne żołnierzy. Pokazuje powody, dla których zdecydowali się pozostać w konspiracji, oraz ich dalsze losy. Autorami wystawy są Paweł Kowalski i dr Tomasz Toborek oraz Milena Romanowska (projekt plastyczny).

 Wystawa będzie dostępna do 17 marca 2013 r.

do góry