Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa „Opozycja polityczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989” – Opole, 27–28 listopada 2012

W dniach 27–28 listopada br. na Uniwersytecie Opolskim nad tematem „Opozycja polityczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989” obradowali naukowcy z ośmiu państw.

Organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej były: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

Podczas uroczystości rozpoczęcia obrad Oddział Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował prof. Włodzimierz Suleja – dyrektor Oddziału. Wykład inauguracyjny pierwszego dnia konferencji wygłosił Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Łukasz Kamiński.

Podczas dwudniowej konferencji odbyły się cztery panele, podczas których poruszona została kwestia funkcjonowania różnych form opozycji w systemach politycznych. Odbyły się również dyskusje panelowe na temat polityki władz komunistycznych wobec opozycji w różnych krajach.

Konferencja
„Opozycja polityczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989”
Opole, Villa Academica, ul. Powstańców Śląskich 22, 27–28 listopada 2012

27 listopada 2012 (wtorek), Villa Academica

10.00– 10.30 – przywitanie gości i otwarcie konferencji
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. S. Nicieja
Prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. K. Karolczak
Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu, prof. W. Suleja

10.30 –11.30 – Wystąpienia inauguracyjne:

 • ANDRZEJ ANTOSZEWSKI – Wrocław: Opozycja w Europie Wschodniej (1945–1989)
 • ŁUKASZ KAMIŃSKI – Warszawa: Opozycja w bloku wschodnim w perspektywie porównawczej

11:30–13:00 – I panel, prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Tarka

 • TOMASZ GĄSOWSKI – UJ, Od protestów moralnych do gry o władzę. Ewolucja postaw i zachowań opozycjonistów PRL (do 13 grudnia 1981r.)
 • ANTONI DUDEK – UJ, Zmiany w sposobie postrzegania opozycji przez władze PRL w latach 1986–1988
 • JERZY MAĆKÓW – Regensburg, Represyjność późnego komunizmu wobec ruchu oporu jako oznaka jego upadku
 • KRZYSZTOF ŁABĘDŹ – UP Kraków, Opozycja polityczna w Polsce w latach 80.tych na tle opozycji w innych krajach bloku
 • KHRYSTYNA CHUHSAK – Lwów, Polska opozycja lat 1976–1989 wobec mniejszości ukraińskiej

14.30–16.00 dyskusja panelowa: Polityka władz komunistycznych wobec opozycji a cele i działania opozycyjne – porównanie sytuacji w różnych krajach.
Uczestniczą: M. Iwanow, A. Dudek, J. Maćków, T. Gąsowski; Moderacja: K. Łabędź

16.30–18.00 – II panel, prowadzenie: prof. dr hab. Marek Masnyk

 • ISTVÁN KOVÁCS – Budapeszt, Opozycja na prowincji węgierskiej przed 1956 r. Historia tzw. Białej gwardii
 • MICHAL PEHR – Praga, Politická opozice a třetí československá republika. Opozice nejen vůči Edvardu Benešovi
 • PETER JAŠEK – Bratysława, Opozycja słowacka w czasie Normalizacji (lata 70. i 80.te XX w.)
 • ANNA SZCZEPAŃSKA – Szczecin, Dyplomacja PRL wobec powstania opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji
 • WANDA JARZĄBEK – ISP PAN, Opozycja i władze PRL a madrycka konferencja przeglądowa KBWE

28 listopada 2012 (środa) Villa Academica

10.00 –11.30 – III panel, prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Macków

 • ZBIGNIEW BERESZYŃSKI – Opole, Ewolucja celów i form działalności opozycyjnej w Polsce, 1980–1989. Casus Śląska Opolskiego
 • JANOS TISCHLER – Budapeszt, Węgierska opozycja polityczna wobec kryzysu w Polsce oraz Solidarności, 1980–1982
 • KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ – Wrocław, Kontakty opozycji w NRD z opozycją w PRL
 • MAREK ZYBURA – Wrocław, W cieniu tarczy i karabinu: literatura NRD i Stasi
 • MAŁGORZATA ŚWIDER – UO, Opozycja solidarnościowa w ocenach zachodnioniemieckich polityków. 1980–1989
 • KRZYSZTOF TARKA – UO, Rok 1989 (w kraju) z perspektywy „polskiego” Londynu

12:00–14.30 – IV panel, prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 • LEONID LUKS – Eichstaett, Советское диссиденство 1965–1980: стратегии и идеи 
 • PAWEŁ KUDIUKIN – Moskwa, Lewe skrzydło dysydenctwa sowieckiego 1968–1990
 • LEONID ZLOTNIKOV – Mińsk, Dysydenci a klęska ekonomiczna ZSRS
 • MIKOŁAJ IWANOW – UO, Natalia Gorbaniewska. Przyczynek do biografii
 • SERGEY ZASORIN – Moskwa, Polish SOLIDARITY Movement and USSR Liberal Oppositional Organizations in 1980–ies: Comparison of Ideological Platforms and Activity Methods

14:30–15:30 – dyskusja końcowa i podsumowanie konferencji, prowadzenie: K. Łabędź, M. Świder
 

do góry