Nawigacja

Aktualności

Wykład Naczelnika OBUiAD we Wrocławiu dr. hab. Tomasza Balbusa na konferencji naukowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW – Emów koło Warszawy, 8 listopada 2012

W dniu 8 listopada 2012 r. dr hab. Tomasz Balbus wygłosił w ramach konferencji naukowej „Kontrwywiad Drugiej Rzeczpospolitej”, zorganizowanej przez Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie, wykład „Kontrwywiad Polski Podziemnej wobec okupacji sowieckiej w latach 1944–1948”. Przedstawione zostały zakres, metody i efekty rozpracowywania przez struktury kontrwywiadowcze podziemia niepodległościowego jednostek centralnych i terenowych komunistycznych służb bezpieczeństwa.

W czasie konferencji naukowcy i funkcjonariusze z ośrodków akademickich, cywilnych i wojskowych służb specjalnych, a także Straży Granicznej prezentowali najnowsze wyniki badań dotyczące genezy, ewolucji struktur oraz kierunków i efektów działalności polskiego kontrwywiadu w okresie odzyskiwania niepodległości, Drugiej Rzeczypospolitej oraz w czasie wojny i okupacji. Referaty dotyczyły między innymi ideowej genezy służb specjalnych II RP, roli Biura Szyfrów w okresie wojny polsko-bolszewickiej, usytuowania kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa, funkcjonowania kontrwywiadu ofensywnego, penetracji środowisk mniejszości narodowych i organizacji nielegalnych, zwalczania zagrożenia komunistycznego, przeciwdziałania akcjom wywiadowczym służb niemieckich i sowieckich, kontrwywiadu cywilnego (Delegatury Rządu) i wojskowego (Komendy Głównej Armii Krajowej).
 

do góry