Nawigacja

Aktualności

Prof. Włodzimierz Suleja i Ewa Chabros podczas konferencji „Czas bibuły 2. Drugi obieg w PRL-u: mechanizmy, ludzie, idee” – Morawa k. Strzegomia, 22–24 października 2012

W dniach 22–24 października br. w Morawie k. Strzegomia obradowała konferencja „Czas bibuły 2. Drugi obieg w PRL-u: mechanizmy, ludzie, idee”, zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dyskusji panelowej otwierającej konferencję wziąłudział prof. Włodzimierz Suleja – dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu. Podczas konferencji referat wygłosiła Ewa Chabros z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu.

Konferencja „Czas bibuły 2. Drugi obieg w PRL-u: mechanizmy, ludzie, idee”
Pałac w Morawie k. Strzegomia, Morawa 1, 58-120 Jaroszów

  • 22 października 2012, godz. 15.10
    Dyskusja panelowa z udziałem:
    prof. Włodzimierza Sulei, prof. Jerzego Jastrzębskiego, prof. Jana Waszkiewicza
    Moderator: dr Marek Graszewicz
  • 24 października 2012, godz. 9.50
    Ewa Chabros (IPN Wrocław), Wokół wydawnictw drugiego obiegu na Ziemi Dzierżoniowskiej w latach 1980–1989
do góry