Nawigacja

Aktualności

Nagroda im. Jerzego Ślaskiego dla dr. hab. Tomasza Balbusa – Naczelnika OBUiAD Oddziału IPN we Wrocławiu oraz dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka – Naczelnika OBEP Oddziału IPN we Wrocławiu

W dniu 18 września br. w siedzibie Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie (ul. Zielna 39) podczas 2. Zebrania Plenarnego odbyło się uroczyste wręczenie Nagród im. Jerzego Ślaskiego.

W tym roku Kapituła na swoim posiedzeniu postanowiła przyznać nagrody:

  • zbiorową – za działalność na rzecz upamiętniania czynu niepodległościowego:
    – Archiwum Akt Nowych
  • dwie nagrody indywidualne – za działalność popularyzatorską oraz za wyjaśnianie „białych plam” w historii Polski związanej z II wojną światową, a także II konspiracją niepodległościową:
    – dr hab. Tomasz Balbus – Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Oddziału IPN we Wrocławiu
    – dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN we Wrocławiu.

Nagroda została ustanowiona przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w 2008 r. podczas VII Zjazdu Delegatów ŚZŻAK w celu uczczenia pamięci wybitnego dziennikarza historyka i publicysty oraz członka władz ŚZŻAK śp. Jerzego Ślaskiego.

Nagroda jest przyznawana corocznie z okazji dnia Polskiego Państwa Podziemnego (27 września) osobom fizycznym bądź organizacjom lub instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, publicystycznej, dydaktycznej i w innych formach działalności, mających na celu badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK i II konspiracji niepodległościowej.

Nagrodę stanowi płaskorzeźba przedstawiająca Kotwicę, Znak Polski Walczącej oraz dyplom. Dla osób fizycznych przyznawana jest również nagroda pieniężna.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać członkowie Kapituły w imieniu własnym, Zarządu Głównego ŚZŻAK, Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Komisji Historyczna ZG oraz sponsorzy wspierający działalność ŚZŻAK, określoną w §6 pkt. 4 Statutu.

Wnioski zgłaszane są na piśmie wraz ze szczegółowym umotywowaniem, zawierającym w przypadku osób fizycznych autoryzowany życiorys kandydata wraz z zestawieniem jego publikacji i dokonań.

Podobnie jak w latach ubiegłych tegoroczna Nagroda im. Jerzego Ślaskiego jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury, statuetki ufundował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

do góry