Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Nauka, planowanie, wypędzenia. Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów” – Wrocław, 6 lipca 2012

6 lipca br. o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim we Wrocławiu otwarta została wystawa „Nauka, planowanie, wypędzenia. Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów”. Ekspozycja ilustruje zaangażowanie niemieckich naukowców w przygotowanie nazistowskich czystek etnicznych w czasie II wojny światowej, nazwanych Generalnym Planem Wschodnim.

Chcąc dokonać rozrachunku ze swoją historią, Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) utworzyła grupę naukowców pod kierunkiem prof. dr. Rudigera von Brucha (Berlin) i prof. dr. Ulricha Herberta (Fryburg Bryzgowijski). Jej zadanie polega m.in. na wyjaśnieniu roli DFG w okresie narodowego socjalizmu. Jednym z efektów tych starań jest wystawa „Nauka, planowanie, wypędzenia: Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów”.

W czerwcu 1942 r. berliński profesor agronomii Konrad Meyer przesłał Reichsführerowi SS Heinrichowi Himmlerowi memoriał dotyczący „germanizacji” terenów wschodnich. Dokument ten, znany jako Generalny Plan Wschodni, doskonale odzwierciedla zbrodniczy charakter nazistowskiej polityki i brak skrupułów uczestniczących w tym projekcie ekspertów. Plan przewidywał, że w ciągu 25 lat blisko pięć milionów Niemców zostanie osiedlonych na zaanektowanych ziemiach Polski, w krajach bałtyckich oraz w zachodniej części Związku Radzieckiego, który naziści zamierzali podbić. Miliony przede wszystkim słowiańskich i żydowskich mieszkańców tych terenów miały zostać zniewolone, wypędzone albo wymordowane.

Nazistowskie plany zaprowadzenia w Europie nowego ładu opierały się na pracy wielu naukowców, których badania finansowała wówczas DFG. Wystawa ukazuje genezę Generalnego Planu Wschodniego oraz naświetla rolę, jaką w jego opracowaniu odegrali naukowcy z Trzeciej Rzeszy. Po zaprezentowaniu ekspozycji w wielu niemieckich miastach Niemiecka Wspólnota Badawcza pragnie obecnie wspólnie z Polską Akademią Nauk i Instytutem Pamięci Narodowej poddać ją pod dyskusję w Polsce.

Ekspozycja składa się z trzech części, ukazujących genezę Generalnego Planu Wschodniego, projekty zaprowadzenia nowego ładu etnicznego w Europie Środkowej i Wschodniej w czasie II wojny światowej oraz realia przesiedleń, wypędzeń i ludobójstwa w latach 1939–1945.

Oprócz fotografii i dokumentów częścią wystawy jest również instalacja, przedstawiająca postać „głównego architekta” polityki przesiedleńczej profesora Konrada Meyera i jego linię obrony w trakcie procesów zbrodniarzy wojennych w Norymberdze w latach 1947–1948.

Ekspozycja do tej pory prezentowana była w Warszawie i Lublinie, a odwiedzi jeszcze Poznań i Gdańsk.

PROGRAM SPOTKANIA

Wystawa

NAUKA, PLANOWANIE, WYPĘDZENIA. GENERALNY PLAN WSCHODNI NARODOWYCH SOCJALISTÓW

6 LIPCA 2012 R., GODZ. 17.00, MUZEUM MIEJSKIE (HOL MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO)
UL. CIESZYŃSKIEGO 9, WROCŁAW

Powitanie:

Dr Maciej Trzciński
Kierownik Muzeum Archeologicznego

Prof. dr Włodzimierz Suleja
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Prof. dr Elisabeth Knust
Wiceprezes Niemieckiej Wspólnoty Badawczej

Wykład:

Dr hab. Sabine Schleiermacher
Charite w Berlinie

„Neuordnung von Raum und Rasse: Die wissenschaftliche Fundierung nationalsozialistischer Umsiedlungspolitik” (Reorganizacja przestrzeni i porządku rasowego. Próba naukowego uzasadnienia narodowosocjalistycznej polityki przesiedleń)

Wystawę można zwiedzać do 26 lipca – od środy do soboty w godz. 10.00–17.00 oraz w niedziele w godz. 10.00–18.00.
W poniedziałki i wtorki wystawa jest nieczynna.

do góry