Nawigacja

Aktualności

Prezentacja publikacji „Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989)” – Wrocław, 15 maja 2012

15 maja br. w Sali Konferencyjnej Ossolineum odbyło się spotkanie poświęcone publikacji Instytutu Pamięci Narodowej

„Internacjonalizm czy...?
Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989)”

pod redakcją Joanny Hytrek-Hryciuk, Grzegorza Straucholda, Jarosława Syrnyka.

Książka zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 22–23 kwietnia 2010 r. Jej organizatorem był Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zaś współorganizatorami: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (CIRS) we Wrocławiu. Konferencja odbyła się w ramach realizacji centralnego projektu badawczego IPN pn. „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych”, którego koordynatorem jest dr hab. Jarosław Syrnyk. W obradach wrocławskiej konferencji wzięło udział trzydziestu prelegentów z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Czech i Niemiec.

Sformułowany przez organizatorów temat miał pozwolić na spojrzenie na problem narodowościowy w Europie Środkowo-Wschodniej w nowej perspektywie badawczej. Głównym celem koneferencji stało się porównanie działań organów bezpieczeństwa w tzw. krajach demokracji ludowej, prowadzonych wobec mniejszości narodowych. Interesujące wydawało się także znalezienie wspólnego mianownika tych działań czy próba odpowiedzi na pytanie o ewentualną ich korelację i zależność od dyspozycji wydawanych przez organa bezpieczeństwa ZSRR.

Organizatorami promocji są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Historycznego „XX wiek. Anamneses”, trwającego we Wrocławiu od 12 do 16 maja 2012. IPN jest patronem wydarzenia (szczegóły pod adresem: www.anamneses.pl).
 

do góry