Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Walka z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945–1989” – Opole, 21 kwietnia 2012

W sobotę 21 kwietnia br. w Jezuickim Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum” odbyła się konferencja historyczna „Walka z Kościołem katolickim w Polsce w latach 19451989”. Organizatorami sesji były Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”. 

Konferencja „Walka z Kościołem katolickim w Polsce w latach 19451989”
sobota, 21.04.2012, godz. 10:00
ul. o. Józefa Czaplaka 1a, Aula Marmurowa w „Xaverianum”

Część I

Ks. Dr  Alojzy Sitek
Kościół katolicki w Polsce w latach 1945-1989 z uwzględnieniem specyfiki Opolszczyzny.

Dr Stanisław A. Bogaczewicz (OBEP Wrocław)
„Odium fidei” – aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945-1989.

O. Robert Wawrzeniecki OMI
Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec Kościoła katolickiego w powiecie kozielskim w latach 1945-1951.

Dr Łucja Marek (OBEP Katowice)
Oblicza współpracy duchownych z aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej.  
             
Andrzej Koziar(Delegatura IPN w Opolu)
Kościół katolicki w Polsce Ludowej jako przedmiot badań naukowych i działalności edukacyjnej IPN.
          
Część II
  
Prezentacja filmu dokumentalnego: Zawód: Prymas Polski
Rok produkcji: 2007
Realizacja: Anna Teresa Pietraszek
Czas emisji: 50 min.

Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

Konferencji towarzyszyła wystawa IPN: „Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989” 

do góry