Nawigacja

Aktualności

Wykłady historyków z IPN podczas konferencji „Stanowicie Armię Krajową… W 70. rocznicę przemianowania ZWZ na AK” – Tarnów, 17 kwietnia 2012

17 kwietnia br. w Tarnowie odbyła się konferencja popularnonaukowa „Stanowicie Armię Krajową… W 70. rocznicę przemianowania ZWZ na AK”. Jednym z prelegentów był naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN we Wrocławiu – dr hab. Tomasz Balbus, który przedstawił wykład „Postać naczelna”. Pułkownik Franciszek Niepokólczycki (1900 – 1974), szef Związku Odwetu, organizator Kedywu KG AK, Prezes II Zarządu Głównego WiN, więzień bezpieki. Natomiast Krzysztof Tochman z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie wystąpił z wykładem Cichociemni z tarnowskiego.

Organizatorami konferencji są: Starostwo Tarnowskie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Okręg Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK, Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Program konferencji
Sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
godz. 10.00

1. Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Starosta Tarnowski Mieczysław Kras

2. Wystąpienie Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego

3. Słowo Prezesa ŚZŻAK Okręg Tarnów płk Zdzisława Baszaka

4. Występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Rzuchowej

5.Część wykładowa:

  • Zarys dziejów Okręgu Kraków SZP-ZWZ-AK krypt. „Gobelin” „Godło” „Muzeum” – prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska)
  • Cichociemni z tarnowskiego – Krzysztof Tochman (Oddział IPN w Rzeszowie)
  • „Postać naczelna”. Pułkownik Franciszek Niepokólczycki (1900 – 1974), szef Związku Odwetu, organizator Kedywu KG AK, Prezes II Zarządu Głównego WiN, więzień bezpieki – dr hab. Tomasz Balbus (Oddział IPN we Wrocławiu)

6. Informacja o szkołach im. AK i bohaterów AK z terenu Województwa Małopolskiego oraz Szkolnych Klubach Historycznych im. AK działających na terenie szkół w regionie – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie Urszula Blicharz

7. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ŚZŻAK Okręg Tarnów a Małopolskim Kuratorem Oświaty

8. Projekcja filmu dokumentalnego, poświęconego historii Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów

9. Zakończenie konferencji
 

Pliki do pobrania

do góry