Nawigacja

Aktualności

Harcerski bieg patrolowy pt.: „Całym swoim życiem” pamięci rtm. Witolda Pileckiego - Wrocław, 27 kwietnia 2024

27 kwietnia w Lesie Osobowickim odbył się harcerski bieg patrolowy pt.: „Całym swoim życiem”- pamięci rtm. Witolda Pileckiego, w którym udział wzięło środowisko harcerskie Okręgu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Skautów Króla. Poza promowaniem zdrowego stylu życia, poznawaniem przyrody, poszerzaniem wiedzy historycznej, oraz budzeniem postaw - więzi patriotycznych wśród środowisk harcerskich, głównym celem wydarzenia było upamiętnienie postaci Witolda Pileckiego.

Harcerz, społecznik, ziemianin i artysta, oficer Wojska Polskiego i konspirator. Uczestnik walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie Ojczyzny. Od listopada 1939 r. współtworzył Tajną Armię Polską. W latach 1940-1943 dobrowolny więzień w KL Auschwitz, gdzie założył organizację podziemną oraz dokumentował dramat więzionych i bestialstwo niemieckich oprawców. Po wypełnieniu misji i ucieczce, powrócił do walki zbrojnej. Uczestnik Powstania Warszawskiego, jeniec obozów w Lamsdorf i Murnau a następnie żołnierz Polskich Sił Zbrojnych. Po powrocie do zniewolonej przez Sowietów Polski, zaangażował się w działalność niepodległościową. Aresztowany przez komunistów, poddany brutalnemu śledztwu, po sfingowanym procesie został skazany na śmierć i zamordowany 25 maja 1948 r. Miejsce spoczynku rotmistrza do dnia dzisiejszego pozostaje tajemnicą.

Z ramienia IPN OBEN we Wrocławiu udział w wydarzeniu oraz opowieść o bohaterskim rotmistrzu poprowadził historyk Marek Gadowicz. Wydarzenie zorganizował Dolnośląski Okręg Skautów Króla we współpracy z Biurem Edukacji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Trasa biegu wiodła  ścieżkami leśnymi Osobowic.  Piękna pogoda, uśmiechnięte twarze druhów i radość z przekazanych upominków świadczą, że były to dobrze spędzone chwile. Biegnąc po zdrowie i wiedzę oddaliśmy hołd jednemu z najodważniejszych żołnierzy naszej Ojczyzny.

do góry