Nawigacja

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem IPN we Wrocławiu a Towarzystwem Miłośników Wrocławia – Wrocław, 6 marca 2024

Realizacja wspólnych przedsięwzięć dotyczących badania i popularyzowania dziejów Wrocławia to główny przedmiot nowo zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu a Towarzystwem Miłośników Wrocławia. W środę 6 marca, w legendarnej siedzibie Towarzystwa, czyli w kamieniczce „Małgosia”, porozumienie podpisali Zbigniew Magdziarz – prezes Towarzystwa, oraz dr hab. Kamil Dworaczek – dyrektor wrocławskiego IPN.

Współpraca wrocławskiego IPN oraz istniejącego od 1956 roku Towarzystwa Miłośników Wrocławia trwa już od dawna i teraz została sformalizowana, a data podpisania stosownego dokumentu nie była przypadkowa – 6 marca mijała 86. rocznica I Kongresu Polaków w Niemczech. 

W preambule porozumienia zapisano: „Dnia 6 marca 1938 roku w Berlinie odbył się I Kongres Polaków w Niemczech, zorganizowany przez Związek Polaków w Niemczech. Doceniając rangę  tego wydarzenia, a także rolę, jaką w dziejach Wrocławia/Breslau w XX wieku odegrali przedstawiciele wrocławskiej Polonii, w dniu 86. rocznicy Kongresu Strony deklarują podjęcie długofalowej współpracy, zgodnej z misją, celami ustawowymi i statutowymi Instytutu Pamięci Narodowej oraz Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Z uwagi na fakt, że Porozumienie zostaje zawarte na rok przed przypadającą w maju 2025 roku 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej, szczególną intencją podjęcia współpracy jest realizacja wspólnych działań na rzecz upamiętnienia i upowszechnienia wiedzy o Polakach w Breslau/Wrocławiu w latach 1918–1945 oraz ich roli w powojennej historii miasta”.

IPN oraz TMW zgodnie zadeklarowały wolę współpracy obejmującą różnorodne działania, w zakresie realizacji projektów o charakterze badawczym, popularyzacyjnym i edukacyjnym, wystawienniczym i wydawniczym. Obu stronom szczególnie zależy na działaniach w sferze historycznej edukacji regionalnej, a także upamiętniania i dbania o miejsca pamięci o martyrologii narodu polskiego.

Czego dotyczy współpraca IPN oraz TMW? Przede wszystkim niemieckiej Polonii w Breslau (tzw. Polonii wrocławskiej); polskich robotników przymusowych oraz robotników innych narodowości przebywających podczas II wojny światowej we Wrocławiu (Breslau) oraz jego okolicach; obozów pracy, obozów przejściowych, filii KL Gross-Rosen w Breslau i jego okolicy oraz innych miejsc pracy i zakwaterowania robotników przymusowych, jeńców wojennych oraz więźniów obozów koncentracyjnych; polskiego osadnictwa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej; a także wrocławskich nekropolii.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem stał się projekt POLACY W BRESLAU, będący popularyzacyjno-edukacyjnym cyklem prelekcji i spacerów, który będzie realizowany w latach 2024–2025. W środę 6 marca zainaugurował go wykład Kamilli Jasińskiej pt. „Ciekawostki z życia wrocławskiej Polonii w międzywojennym Breslau”. Kolejne spotkanie 26 marca poświęcone będzie tragicznym wydarzeniom w Wielkanoc 1945 roku w Breslau.

do góry