Nawigacja

Aktualności

Szkolenie, "Światło Wolności", koncert, konferencja, wykłady - 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - działania IPN Wrocław

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.

Mając w pamięci datę 13 grudnia 1981 roku, przyczyny i konsekwecje wprowadzenia stanu wojennego IPN w całej Polsce organizuje wydarzenia.

Podobnie było na Dolnym Śląsku:

9 grudnia, godzina 10:00

W sobotnie przedpołudnie IPN Wrocław, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Historii Zajezdnia zaproponowały darmowe szkolenie dla nauczycieli w formie wycieczki po Wrocławiu zabytkowym „ogórkiem” po miejscach utożsamianych z najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez organizacje antykomunistyczne. Komentarz historyczny opracował dr hab. Kamil Dworaczek, dyrektor IPN we Wrocławiu, Ewa Skrzywanek z WCDN oraz Paweł Skrzywanek, w latach 80. działacz opozycji studenckiej.

Wycieczka rozpoczęła się w Centrum Historii Zajezdnia, następnie "ogórek" zatrzymywał się m.in. pod kościołem pw. św. Klemensa Dworzaka, w okolicach Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie przejechał obok dawnej siedziby „Solidarności” na ul. Mazowieckiej i przez Most Grunwaldzki oraz Pl. Grunwaldzki dotarł pod Skwer Obrońców Solidarności.

13 grudnia,  godzina 19:00  

W związku z 42. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, IPN po raz kolejny włączył się w akcję społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. 13 grudnia pod tablicą, która została odsłonięta 13 grudnia 2011 roku, a która wmurowana jest boczną ścianę Katedry św. Jana Chrzciciela zapłonęły biało-czerwone znicze. Znicze, jako symbol pamięci zapalili uczestnicy mszy świętej w intencji ofiar stanu wojennego, która wcześniej odbyła się w świątyni. W pomoc włączyli się harcerze Chorągiew Dolnośląska ZHP.

13 grudnia , godzina 18:00

W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Saloniku Trzech Muz we Wrocławiu odbyła się prelekcja wprowadzająca obecnych gości w atmosferę tych tragicznych dni. Główną część spotkania stanowił koncert piosenek i pieśni dotyczących stanu wojennego. Podczas koncertu obecni usłyszeli min. legendarne już "Mury", "Obławę" i "Modlitwę o wschodzie słońca", a także piosenki ze stanu wojennego pisane w ośrodkach internowania przez osadzonych tam działaczy "Solidarności" "Zielona Wrona" czy "Jak ciężko być ZOMOwcem". W czasie spotkania wybrzmiały również wzruszające świadectwa uczestników tamtych wydarzeń. Nie zabrakło okazji do wspomnień i wspólnego śpiewania. Koncert prowadził historyk OBEN IPN we Wrocławiu Marek Gadowicz oraz Wojciech Płaksej.

14 grudnia, godzina 12:00

Sesja popularnonaukowa dla młodzieży szkolnej. W obronie „Solidarności”! 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przystanek Historia w Legnicy.

Program:

Stan wojenny w Polsce – dr hab. Kamil Dworaczek Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu

Protesty w województwie legnickim w pierwszych dniach stanu wojennego – Łukasz Sołtysik (OBBH IPN we Wrocławiu)

„Rudna – grudzień 1981” – projekcja filmu dokumentalnego produkcji Oddziału IPN we Wrocławiu (33 min.)

Prezentacja „Encyklopedii Solidarności” tom 5 i uroczyste wręczenie publikacji bohaterom biogramów i haseł.

RELACJA Z KONFERENCJI TUTAJ

15 grudnia

Uroczystość przed tablicą, ufundowaną w 2018 r. przez IPN, poświęconą osobom represjonowanym w stanie wojennym, ul. Kleczkowska (mur więzienny), Wrocław

15 grudnia

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Wojtka Bellona we Wrocławiu odbyły się zajęcia dla młodzieży prowadzone przez historyka OBEN Wrocław Marka Gadowicza dotyczące buntu młodych, opozycji antykomunistycznej w PRL. Wpływie kultury i sztuki ale również partyjnej propagandy na świadomość młodzieży tamtego czasu.

15 grudnia

W Szkole Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem historyk OBEN Marek Gadowicz poprowadził spotkanie z młodzieżą pt. "Polska Bieruta Polska Gierka czyli słów kilka o PeeReLu" Obecna młodzież z uwagą słuchała wykładu, dzięki któremu mogła zrozumieć warunki, w jakich przyszło żyć i dojrzewać pokoleniu ich dziadków i rodziców.

 

do góry