Nawigacja

Aktualności

„Muzyką w system" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim - 17 listopada 2023

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Muzyką w system”. W zajęciach dydaktycznych dotyczących historii PRL wzięli udział licealiści oraz grono pedagogiczne.

Prelekcja dotyczyła nie tylko młodzieżowej opozycji w PRL - grup, ruchów i środowisk tworzonych przez młodych i dla młodych, ale również życia codziennego młodego pokolenia „Polski Ludowej” ich aspiracjach i dążeniach w aspekcie społecznym, jak i kulturalnym. Prowadzący – historyk OBEN Wrocław - Marek Gadowicz ukazał młodzież lat 60-80 w życiu codziennym, opisując strategie przetrwania zmierzające w kierunku przystosowania się do ówczesnej rzeczywistości systemu totalitarnego, a także różne formy oporu, zarówno czynnego, jak i biernego, świadomego i nieświadomego na tle działań twórców kultury i ówczesnej muzyki. Wielowarstwowość przekazu polskich twórców w czasach dzisiejszych jest niezrozumiałe dla odbiorcy, stąd zachodzi konieczność prezentacji utworów i opowieści o nich. Pozwala to zarazem zrozumieć warunki, w jakich przyszło żyć i dojrzewać pokoleniu dziadków i rodziców obecnej młodzieży.

do góry