Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym: „Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918–1919”

Organizatorem konkursu jest poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2023 r.

Konkurs historyczny „Na powstańczym szlaku. Uczestnicy powstania wielkopolskiego 1918–1919” zachęca do pogłębiania wiedzy o uczestnikach powstania wielkopolskiego – wciąż mało znanego zrywu narodowowyzwoleńczego z początku XX wieku.

Lata 1918–1919 to czas powrotu Polski na mapy świata. Chcemy przypominać o bohaterach, którzy wywalczyli naszą niepodległość. Tym razem koncentrujemy się na uczestnikach walk o Wielkopolskę.

Zadanie konkurskowe polega na przygotowaniu pracy pisemnej, składającej się z 3 części:

  • biogramu wybranej postaci, z uwzględnieniem informacji o sytuacji rodzinnej, wykształceniu, pracy zawodowej czy służbie wojskowej;
  • opisu czynów powstańczych bohatera/bohaterki w dowolnej formy literackiej (np.: esej, felieton, reportaż);
  • dokumentacji źródłowej i wykazu źródeł, potwierdzających prawdziwość informacji zawartych w opisie czynów powstańczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (klasy VII i VIII), szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych osób dorosłych. Mogą wziąć w nim udział osoby zamieszkałe w kraju, jak i za granicą.

Termin składania prac upływa 28 lutego 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego)

***

Szczegóły dostępne w regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Orzechowski: piotr.orzechowski@ipn.gov.pl - Pliki do pobrania

  • 1-812527
do góry