Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022

21 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu im. Książąt Opolskich-Grudzicach została otwarta wystawa plenerowa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech”. Wśród przybyłych gości byli m.in. dr Iwona Demczyszak, Naczelnik Delegatury IPN w Opolu i autorka opolskiej części wystawy, Łukasz Sowada, Przewodniczący Rady Miasta Opola, Dyrektor Szkoły SP nr 26 w Opolu Danuta Kamińska oraz potomkowie Polaków, którzy należeli do Związku Polaków w Niemczech.

Dr Iwona Demczyszak otwierając wystawę podkreśliła, że składa się ona m.in. ze zdjęć udostępnionych z prywatnych zbiorów i jest niezmiernie wdzięczna potomkom Rodłaków za ich udostępnienie.

„Jesteśmy w miejscu, które jest napełnione polską historią. To tu biło polskie serce, gdzie Związek Polaków miał swoich przedstawicieli. Nie możemy zapomnieć, że za bycie Polakiem, za walkę o polską kulturę, groziły represje i szykanowania, a także utrata życia” – podsumowała dr Iwona Demczyszak.

Głos zabrał także Łukasz Sowada, który zaznaczył, że przykład Związku Polaków w Niemczech pokazuje, że wiele inicjatyw służących dobru ogółu, wychodziło oddolnie. Udawało się je realizować pomimo licznych przeszkód ze strony niemieckiego państwa. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów SP nr 26, który składał się m.in. z odśpiewania pieśni patriotycznych. Wystawę na terenie szkoły, będzie można oglądać do końca listopada.

Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” jest częścią ogólnopolskiego projektu zrealizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku wraz z Oddziałami IPN w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie oraz Delegaturami w Opolu i Olsztynie, na który składa się wystawa główna oraz siedem wystaw regionalnych. Każda część regionalna prezentuje dzieje organizacji na danym terenie. Część główna przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (9 plansz)  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące genezy Związku Polaków w Niemczech, działalności, struktur oraz działaczy, a także represji wobec członków Związku tuż przed wybuchem II wojny światowej oraz w trakcie jej trwania. Część regionalna przygotowana przez Delegaturę IPN w Opolu prezentuje działalność organizacji na terenie Śląska Opolskiego. 

 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • Dyrektor SP nr 26 mgr Danuta Kamińska
  Dyrektor SP nr 26 mgr Danuta Kamińska
 • Naczelnik Delegatury IPN w Opolu dr Iwona Demczyszak
  Naczelnik Delegatury IPN w Opolu dr Iwona Demczyszak
 • Przewodniczący Rady Miasta Opola Łukasz Sowada
  Przewodniczący Rady Miasta Opola Łukasz Sowada
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • Przy mikrofonie: Stefania Topola
  Przy mikrofonie: Stefania Topola
 • Emerytowana Dyrektor SP nr 26 w Opolu Eugenia Sak
  Emerytowana Dyrektor SP nr 26 w Opolu Eugenia Sak
 • Przy mikrofonie: Katarzyna Kaniut
  Przy mikrofonie: Katarzyna Kaniut
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • 13
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
 • Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
  Otwarcie wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Opole, 21 listopada 2022 r.
do góry