Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022 roku

W sali „Przyszłość” Centrum Historii Zajezdnia uroczyście otwarta została wystawa „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”. Będzie ją możną oglądać do 21 sierpnia.

Ekspozycja, składająca się z piętnastu symbolicznych rzeźb, przedstawiających codzienność niemieckiego obozu zagłady, została przygotowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Historię powstania każdej z rzeźb Samuela Willenberga przedstawiła wdowa po artyście, Ada Krystyna Willenberg. Dzięki jej opowieściom zgromadzeni goście mogli dowiedzieć się, jakie były realia obozu śmierci w Treblince.

Otwierając wystawę prezes IPN dr Karol Nawrocki nawiązał do pięknego życiorysu Samuela Willenberga – polskiego Żyda, który od początku II wojny światowej walczył za wolność Rzeczypospolitej, a w 1944 r. wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie nie szukał zemsty, ale prawdy i sprawiedliwości. Prezes Nawrocki zaznaczył, że misją IPN w Polsce i na świecie jest ocalenie pamięci:

Mówimy o przeszłości i o historii, ale po to, by zbudować lepszy świat, w którym groza wojny i obozów zagłady nigdy nie powróci.

Z kolei dyrektor Centrum Historii Zajezdnia dr Marek Mutor zaznaczył, że wystawa to świadectwo doświadczenia  konkretnego, nazistowskiego terroru, które można jednak – i powinno się – traktować uniwersalnie. Wernisaż prac Samuela Willenberga należy do wydarzeń, które mają pokazywać, jak dramatyczna jest historia, i wpływać na to, aby straszliwe zbrodnie i ludzkie cierpienia więcej się nie powtórzyły. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, jak bardzo przesłanie to jest aktualne. 

W wydarzeniu wzięli udział również wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, zastępczyni konsula Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Jana Orlowski, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko i dyrektor Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność Rafał Rogulski. Wystawę będzie można oglądać do 21 sierpnia 2022 roku.

Prace Samuela Willenberga zostaną wystawione w polskich miastach, a następnie, również dzięki współpracy z Adą Willenberg, będą eksponowane za granicą. IPN chce pokazać kolekcję w byłych obozach koncentracyjnych oraz miejscach pamięci na terenie Niemiec – dla tego przedsięwzięcia uzyskał przychylność Ambasady Niemiec w Warszawie. W dalszej kolejności wystawa będzie pokazywana we Francji oraz USA. Instytut liczy na wsparcie projektu przez organizacje skupione w kierowanej obecnie przez dr. M. Mutora Platformie Europejskiej Pamięci i Sumienia, zrzeszającej 68 instytucji z całego świata, której IPN jest członkiem założycielem.

***

Samuel Willenberg, żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej oraz uczestnik Powstania Warszawskiego, mimo traumatycznych przeżyć wojennych w okupowanej przez Niemcy Polsce, do końca życia w 2016 r. miał odwagę wracać do ojczystego kraju. Od wyjazdu do Izraela w 1950 r. wielokrotnie wraz z żoną Krystyną przyjeżdżali do Polski – sami lub jako przewodnicy izraelskiej młodzieży. Stali się rzecznikami dobrych relacji polsko-żydowskich, nie ukrywając tragicznych, ale i pięknych wydarzeń łączących te dwie grupy polskich obywateli podczas zbrodniczej niemieckiej okupacji.

***

Więcej o wystawie „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”.

 • Dr Karol Nawrocki w czasie wernisażu wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” we Wrocławiu – 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Dr Karol Nawrocki w czasie wernisażu wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” we Wrocławiu – 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Dr Marek Mutor w czasie wernisażu wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” we Wrocławiu – 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Dr Marek Mutor w czasie wernisażu wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” we Wrocławiu – 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Ada Krystyna Willenberg w czasie wernisażu wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” we Wrocławiu – 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Ada Krystyna Willenberg w czasie wernisażu wystawy „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” we Wrocławiu – 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Ada Krystyna Willenberg, dr Karol Nawrocki oraz Jarosław Obremski – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Ada Krystyna Willenberg, dr Karol Nawrocki oraz Jarosław Obremski – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Dr Paweł Mikołaj Rozdżestwieński, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu wręcza kwiaty Adzie Krystynie Willenberg
  Dr Paweł Mikołaj Rozdżestwieński, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu wręcza kwiaty Adzie Krystynie Willenberg
 • Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Ada Krystyna Willenberg i dr Karol Nawrocki, prezes IPN – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Ada Krystyna Willenberg i dr Karol Nawrocki, prezes IPN – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” – Wrocław, 27 lipca 2022. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
do góry