Nawigacja

Aktualności

Dzień Marynarza Rzecznego – Wrocław, 2–3 lipca 2022

W II RP Święto Flotylli Rzecznych zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy o Horodyszcze, którą stoczyła Flotylla Pińska 3 lipca 1919 roku, przechodząc tym samym swój chrzest bojowy. Do tej tradycji nawiązują marynarze śródlądowi, którzy już 4 raz organizują wraz z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Oddziałem IPN we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu i Wodami Polskimi Dzień Marynarza Rzecznego.

Wśród wielu atrakcji pierwszego dnia święta marynarzy rzecznych (parady statków, pokazy antyterrorystów) dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa IPN „Z dala od bursztynowego brzegu”, przybliżająca historię flotylli pińskiej, oraz nasze stoisko z wydawnictwami IPN.

Przy Pomniku Pracowników Odrzańskiej Drogi Wodnej oddaliśmy hołd marynarzom rzecznym – pionierom żeglugi na Odrze, którzy odbudowywali żeglugę na Odrze po II wojnie światowej. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej kwiaty złożył Jerzy Rudnicki z Oddziałowego biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

Na statku Wratislavia zacumowanym przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego w intencji Marynarzy Żeglugi Śródlądowej została odprawiona Msza św., której przewodniczył bp Maciej Małyga.

Dr Paweł Rozdżestwieński, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu wyróżnił kilka osób za szczególne zasługi dla kultywowania tradycji i historii o marynarzach Flotylli Pińskiej. Wręczył im statuetki lwa – symbolu majestatu, potęgi, miasta Lwowa i całych Kresów Wschodnich, które były bardzo ważne dla międzywojennej żeglugi śródlądowej. To na Kresach Wschodnich (na Polesiu) zbudowane zostały przez Polaków szlaki wodne łączące Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.

Za działalność na rzecz upamiętnienia marynarzy rzecznych dr Paweł Rozdżestwieński i Jerzy Rudnicki z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu otrzymali Medal Flotylli Rzecznych Marynarki Wojennej, a dr Katarzyna Pawlak-Weiss, p.o. naczelnika  Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu i prof. Krzysztof Kawalec z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu zostali uhonorowani wyróżnieniami. Prof. K. Kawalec jest synem marynarza Flotylli Pińskiej.

Wszyscy odznaczeni otrzymali replikę orzełka Marynarki Wojennej, przygotowanego na tę okoliczność przez Oddział IPN we Wrocławiu. Ze względu na wierność oryginałowi i jakość wykonania odznaka cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Wydarzenie zgromadziło licznych gości i wrocławian, którzy mieli okazję zapoznać się z historią i dniem dzisiejszym żeglugi śródlądowej.

do góry