Nawigacja

Aktualności

Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Wrocławiu Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” – Wrocław, 28 czerwca 2022

We wtorek 28 czerwca br. płk Robert Kuczera – dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławia wręczył dr. Stanisławowi A. Bogaczewiczowi z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN – KŚZpNP we Wrocławiu przyznaną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Dr Stanisław A. Bogaczewicz, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we WrocławiuOdznaka ta nadawana jest funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej wzorowo podejmującym swe obowiązki służbowe, wyróżniającym się wynikami swej pracy oraz wykonującym zadania w warunkach szczególnie trudnych, a także tym którzy dokonali czynu wymagającego odwagi i męstwa. Odznaka przyznawana jest również osobom, które współpracując w różnej formie z jednostkami penitencjarnymi, wspierają funkcjonariuszy w ich służbie oraz w działaniach podejmowanych na rzecz skazanych.

Choć ciągła współpraca Oddziału IPN we Wrocławiu ze Służbą Więzienną i jednostkami penitencjarnymi Dolnego Śląska prowadzona jest faktycznie od stycznia 2013 r., sformalizowano ją poprzez podpisanie kolejnych porozumień: 26 V 2014 r. (z Aresztem Śledczym we Wrocławiu), 20 XII 2018 r. (z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu) i 4 V br. ( z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu).

W tym czasie w ramach projektu „Spotkania z historią” wdrożono autorskie programy edukacyjne i readaptacyjne adresowane dla osób pozbawianych wolności. Zajęcia zmierzające do przybliżenia im przez wykłady i prezentacje filmów dokumentalnych – zagadnień związanych z historią, tradycją oraz kulturą narodu i państwa polskiego w XX w. mają na celu kształtowanie wśród nich aktywności poznawczej i twórczej oraz właściwych postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.

W latach 2020–2022 pomimo ograniczeń spowodowanych stanem pandemii z sukcesem realizowano nowe formy aktywizacji uczestników projektu „Spotkania z historią”. Służyły temu organizowane konkursy literacko – plastyczne i plastyczne: „Zerwałeś nasz Orle Biały kajdany” – moja ścieżka do Niepodległej – poświęcony obchodom 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; Oni chcieli żyć w wolnej Polsce – nawiązujący do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – obchodzonego w 70. rocznicę zbrodni popełnionej na członkach IV Zarządu Zrzeszenia WiN; „Wolność jest w nas”. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Inicjatywy te cieszą się wsparciem władz i radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz zainteresowaniem miejscowych mediów. Laureaci konkursu i autorzy wyróżnieni - obdarowani są atrakcyjnymi nagrodami, a ich prace eksponowane w miejscowej „Galerii zza krat”, zamieszczane są również w wydanym każdorazowo katalogu.

Równie istotnym działaniem zmierzającym do pogłębienia współpracy ze Służbą Więzienną w realizacji zamierzonych wobec osadzonych celów edukacyjno-readaptacyjnych był udział funkcjonariuszy w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli i wychowawców z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. Tego typy szkolenia zorganizowano: 19–22 IV 2018 r. w Otmuchowie - Nysie, gdzie uczestnicy poza udziałem w wykładach i warsztatach poświęconych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mieli sposobność poznania historycznych miejsc regionu oraz 31 V – 2 VI 2019 r. w Wambierzycach – Kłodzku – Srebrnej Górze, gdzie uczestnicy zajęć mieli możliwość zgłębienia tematu: „Losy Polaków w XIX – XX wieku. Polska a Śląsk” w oparciu o poznanie tamtejszych miejsc pamięci.

 • Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
  Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
 • Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
  Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
 • Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
  Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
 • Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
  Uhonorowanie pracownika Oddziału IPN we Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
do góry