Nawigacja

Aktualności

Działania Oddziału IPN we Wrocławiu w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności Walczącej (1982–2022)

Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarności Walczącej byli solą w oku reżimowej bezpieki. Z czasem stali się niewygodni także dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami – dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

29 maja 2022

Artykuł Tomasza Balbusa i Magdy Wysockiej „Stanowimy Solidarność Walczącą…” —  Miesięcznik „Nowe Życie” nr 6/2022

1 czerwca, godz. 12:00

z udziałem dr. Grzegorza Waligóry (IPN Wrocław), dr. Kamila Dworaczka (IPN Wrocław), dr. Pawła Błażewicza (Biuro Rzecznika Prasowego IPN) i dr. Łukasza Kamińskiego (IH UWr) —  Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Panel dyskusyjny „Solidarność Walcząca – fenomen czy »zwyczajna« opozycja?”

2 czerwca 2022, godz. 12:00

Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą przywódcy SW Kornelowi Morawieckiemu, zaprojektowaną i ufundowaną przez IPN —  Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

 • Tablica ku czci Kornela Morawieckiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  Tablica ku czci Kornela Morawieckiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą ku czci Kornela Morawieckiego.

2 czerwca 2022, godz. 13:00

Złożenie kwiatów na grobie Jana Maksymiliana Sokołowskiego, od grudnia 1981 działacza konspiracyjnej struktury wydawniczej Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” Dolny Śląsk. W 1982 r. udostępniał mieszkanie na zebrania z udziałem Kornela Morawieckiego. Od 1983 prowadził punkt kolportażowy i kontaktowy Solidarności Walczącej. Grób jest w procedurze wpisywania do ewidencji grobów weteranów i po dokonaniu wpisu zostanie zbudowany przez IPN nowy pomnik (planowane odsłonięcie 12 października 2022 r.) —  Grób Jana Maksymiliana Sokołowskiego, Wrocław, Cmentarz Osobowicki

 • Złożenie kwiatów na grobie Jana Maksymiliana Sokołowskiego
  Złożenie kwiatów na grobie Jana Maksymiliana Sokołowskiego

Uroczystość przy grobie płk. J.M. Sokołowskiego.

9 czerwca 2022

Dodatek prasowy o Solidarności Walczącej w dziennikach Grupy Polska Press nt. Solidarności Walczącej z tekstami pracowników Oddziału IPN we Wrocławiu oraz Oddziałów IPN w Gdańsku, Poznaniu i Katowicach.

10 czerwca 2022 , godz. 18:00

Prezentacja publikacji rocznicowej „Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku w Encyklopedii Solidarności”. Jest to leksykon zawierający 119 biogramów i 20 haseł rzeczowych. Promocji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny z udziałem redaktorów książki i recenzenta (K. Dworaczek, G. Waligóra, Ł. Sołtysik, A. Klarman, Ł. Kamiński) —  Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 64A

11 czerwca 2022, godz. 9:00

Wręczenie przez Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego (w imieniu Prezydenta RP) Krzyży Wolności i Solidarności kilkunastu działaczom Solidarności Walczącej —  Gmach NSZZ „Solidarność”, sala im. Janusza Łaznowskiego, III piętro, Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi:

 • premierowa prezentacja reprintów dwóch wydawnictw Solidarności Walczącej: „Mały konspirator” (1983) i „Walka o serca i umysły” (1987), przygotowanych przez Tomasza Balbusa i Magdę Wysocką 
 • prezentacja repliki orzełka Solidarności Walczącej

11 czerwca 2022, godz. 10:00

Złożenie kwiatów przed odnowionym przez IPN pomnikiem ku czci Kornela Morawieckiego na skwerze Kornela Morawieckiego przez Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego oraz delegacje władz państwowych i samorządowych. Wartę honorową zapewni Wojsko Polskie —  Skwer Kornela Morawieckiego, Wrocław-Szczepin.

12 października, godz. 12:00

Uroczystość przy wybudowanym przez IPN grobie Jana M. Sokołowskiego, pułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego, żołnierza Legionów Polskich i Armii Krajowej, kawalera Orderu Virtuti Militari i aktywnego członka SW — Wrocław, Cmentarz Osobowicki

 • Działania Oddziału IPN we Wrocławiu w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności Walczącej (1982–2022)
  Działania Oddziału IPN we Wrocławiu w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności Walczącej (1982–2022)
 • Program obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej
  Program obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej
do góry