Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Blisko 22 tysiące Polaków – wojskowych, policjantów i cywili – zostało zamordowanych w kwietniu i maju 1940 roku przez sowieckie NKWD. Ciała grzebano bezimiennie, w masowych grobach w lasach tak, aby nie zostały nigdy odnalezione. W 82. rocznicę zbrodni katyńskiej Oddział IPN we Wrocławiu podjął szereg działań upamiętniających ofiary tego ludobójstwa.

11 kwietnia 2022 – Opole

„Treny Katyńskie” – koncert upamiętniający rocznicę zbrodni katyńskiej, organizowany przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych

Treny Katyńskie są utworem kameralnym na sekstet złożony z instrumentów smyczkowych i dętych oraz głos solowy (alt). Ideą dzieła jest pogłębione kontemplowanie ofiary jaką złożyli nasi Bohaterowie rozstrzelani przez NKWD wiosną 1940 roku. Wydarzenie ma być dowodem naszej pamięci i symbolem społecznej więzi z rodzinami zamordowanych Polaków.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Delegaturą IPN w Opolu. Partnerami koncertu było Muzeum II Wojny Światowej i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Więcej o koncercie „Treny Katyńskie” »

13 kwietnia 2022 – Wrocław

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości wojewódzkie przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Delegacja Oddziału IPN we Wrocławiu wzięła udział w wojewódzkich obchodach upamiętniających Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość, która odbyła się przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu, zorganizował Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Stowarzyszenie Wrocławska Rodzina Katyńska i Garnizon Wrocław.

Po wysłuchaniu wystąpienia przedstawicielki Rodziny katyńskie, odczytaniu listu od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek przez Jarosława Kresę, modlitwy kapłanów różnych wyznań (rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, ewangelickiego i prawosławnego), apelu poległych i salwie honorowej, nastąpiło złożenie wieńców.

W imieniu Oddziału IPN we Wrocławiu złożył wieniec złożył dr Paweł Rozdżestwieński, dyrektor Oddziału, oraz Wojciech Trębacz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu.

 

 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu

 

13 kwietnia 2022 – Opole

Opolskie uroczystości upamiętniające Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się przy kościele parafialnym pw. bł. Czesława Odrowąża, gdzie znajduje się pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wydarzenie rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Rafał Bałamucki. Następnie zgromadzeni udali się pod pomnik, gdzie uroczystości poprowadziła Urszula Gawor, prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Opolu. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że poprzez dzisiejsze wydarzenie oddajemy hołd tym, którzy zostali bezprawnie zamordowani w Katyniu. Następnie głos zabrał Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. Podkreślił, że zdarzenia sprzed ponad 80 lat miały na celu zniszczenie elity polskiego narodu, a przez to pozbawienie Polski przyszłości i nadziei na niepodległość. Z kolei Przemysław Zych, wiceprezydent Opola przypomniał o tragicznym losie tych, którzy chcieli uczcić pamięć pomordowanych Polaków w Katyniu. W jego wyniku zginęło 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Zaapelował także aby pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią walczyć dziś i jutro.

Po przemówieniach okolicznościowych nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem. Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Opolu reprezentował Mirosław Leśniewski.

 

 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu
  Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Opolu

 

13 kwietnia 2022 – Milicz

Wykład otwarty dla dzieci i młodzieży „Zbrodnia Katyńska – droga do prawdy” w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu, ul. Armii Krajowej 7 w ramach projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”

13 kwietnia 2022 – Międzybórz

W Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu w ramach uroczystości związanych z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zostały zapalone znicze pod obeliskiem i „Dębem Pamięci” poświęconym majorowi Stanisławowi van der Coghenowi.  Uczniowie klas 7 i 8 wysłuchali prelekcji Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu. Uczniom została przybliżona historia i losy polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. Marek Gadowicz wręczył również nagrody i dyplomy laureatom konkursu szkolnego „Katyń – Pamiętamy”. Laureaci konkursu: Szymon Niełacny, Paulina Salamon, Gracjan Szumski. Gratulujemy!

Tekst: Paweł Wieczorek

Zdjęcia: SP im. J. Badury w  Międzyborzu

 

 • Prelekcja Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu o Zbrodni Katyńskiej.
  Prelekcja Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu o Zbrodni Katyńskiej.
 • Prelekcja Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu o Zbrodni Katyńskiej.
  Prelekcja Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu o Zbrodni Katyńskiej.
 • Prelekcja Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu o Zbrodni Katyńskiej.
  Prelekcja Marka Gadowicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu o Zbrodni Katyńskiej.

 

13 kwietnia 2022 – Internet

Prezentacja na FB Oddziału IPN we Wrocławiu dokumentów i fotografii nawiązującej do zbrodni katyńskiej

 

 • FB Oddziału IPN we Wrocławiu
  FB Oddziału IPN we Wrocławiu

 

Zbrodnia katyńska na FB Oddziału IPN we Wrocławiu

22 kwietnia 2022 – Wrocław

Uroczystość udekorowania insygnium „Ocalamy Pamięć” symbolicznego miejsca spoczynku Komendanta Policji Państwowej Aleksandra Kacprzyńskiego, jeńca z Ostaszkowa, który został zamordowany przez NKWD w Twerze 22 kwietnia 1940 z ceremoniałem honorowym, który zapewni Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

27 kwietnia 2022 – Wrocław

„Śledztwo katyńskie” – warsztaty edukacyjne w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji im. nadkomisarza Piotra Jurczaka we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Nadkomisarz Piotr Jurczak był ofiarą zbrodni katyńskiej.

do góry