Nawigacja

Aktualności

„Jesteśmy z Gdańskiem. Wrocław” – Grudzień 1970 w materiałach Archiwum Oddziałowego IPN we Wrocławiu

Masakra robotników dokonana w Grudniu ’70 r. przez siły komunistyczne na Wybrzeżu miała również swój oddźwięk społeczny w Polsce południowo-zachodniej. We Wrocławiu w niektórych zakładach pracy załogi przystąpiły do strajków („Polar”, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego). Odbyły się też dwie demonstracje.

Na Dolnym Śląsku bezpieka uniemożliwiła odbycie przemarszów protestujących w sześciu miastach. W Wałbrzychu młodzi ludzie uzbrojeni w kije i kamienie starli się z oddziałami ZOMO.

Na murach wielu miejscowości pojawiły się antykomunistyczne napisy, ulotki, a także znane z lat okupacji niemieckiej kotwice Polski Walczącej. „Popieramy prawdziwych Polaków z Gdańska. Śmierć komunistycznym bandytom”, napisali uczniowie liceum na jednej z ulotek. W kolportowanych ulotkach i malowanych napisach pezetpeerowcy przyrównywani byli do niemieckich nazistów. W terenowych siedzibach partii komunistycznej wylatywały wybijane kamieniami szyby (Świdnica).

Raporty partii, bezpieki i wojska alarmowały o dużym wzburzeniu społecznym. Kontrwywiad Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej informował esbecję, iż młodzi ludzie podejmowali próby zakupy broni od żołnierzy sowieckich.

Dalej prezentujemy przykładowe zdjęcia, napisy, ulotki związane z Grudniem ’70 ze zbiorów Archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu.

Tomasz Balbus, Magda Wysocka
 

do góry