Nawigacja

Aktualności

Konferencja Naukowa Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972 – Trzebnica, 6 października 2021

Rok 1966 wpisał się w pamięci Polaków przede wszystkim jako czas tzw. „konfrontacji milenijnej”. Kościół katolicki uroczyście obchodził jubileusz milenium chrztu Polski, natomiast władze komunistyczne organizowały uroczystości konkurencyjne, których celem było upamiętnienie tysiąclecia państwa polskiego. Zarówno obchody kościelne, jak i państwowe, posiadały szczególny wymiar na ziemiach zachodnich i północnych, również ze względu na kontekst Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.

Konfrontacja milenijna zaostrzyła i tak już napięte relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce, co jeszcze bardziej skomplikowało funkcjonowanie – nadal nieustabilizowanej kanonicznie – polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Podpisanie układu pomiędzy Polską a Republiką Federalnych Niemiec w 1970 r., a następnie jego ratyfikacja w 1972 r., umożliwiły Stolicy Apostolskiej wydanie decyzji sankcjonującej status polskich struktur kościelnych na tym obszarze. Tym samym bulla Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus ogłoszona 28 czerwca 1972 r. zainicjowała nowy rozdział w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce.

Konferencja odbyła się 6 października w Gminny Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Jej otwarcia dokonali abp dr Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica oraz Paweł  Rozdżestwieński p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz ks. prof. Grzegorz Sokołowski, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne.

Współorganizatorami spotkania byli: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedry Historii Wychowania oraz Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii, wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania wystapień m.in.:

  • dr hab. Łucji Marek (Oddział IPN w Krakowie) – „Jest taki pomnik… niewydarzony”. O politycznych celach władz komunistycznych i sprzeciwie władz kościelnych wobec idei budowy pomnika Jana XXIII we Wrocławiu,
  • dr. Zbigniewa Stanucha (Oddział IPN w Szczecinie) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Pomorzu Zachodnim (1966–1967),
  • dr. Stanisława Antoniego Bogaczewicza (Oddział IPN we Wrocławiu) – Obchody Millennium Chrztu Polski na Dolnym Śląsku.

Konferencję uświetnił występ Zespołu Opery Wrocławskiej.

  • Konferencja Naukowa Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972 – Trzebnica, 6 października 2021
    Konferencja Naukowa Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1966–1972 – Trzebnica, 6 października 2021
do góry