Nawigacja

Aktualności

Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego, prezesa IPN, prezentująca Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu – Wrocław, 8 września 2021

– Wrocław to miejsce, w którym w latach 80. biło serce „Solidarności”. Dlatego mam głębokie przekonanie, że w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zobaczymy nową jakość wrocławskiego oddziału IPN – mówił prezes IPN podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, gdy przedstawiał Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN w stolicy Dolnego Śląska.

Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił – najpierw pracownikom, a w później wrocławskim mediom – nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. Wskazał, że na czele oddziału wrocławskiego staje manager, przed którym stoi zadanie dotarcia z przekazem IPN do nowych grup odbiorców i za pomocą nowych, nowoczesnych środków dotarcia. Będzie miał w tym wsparcie prezesa i nowego biura w strukturze IPN zajmującego się nowymi technologiami.

Dyrektor Paweł Rozdżestwieński przedstawił zaś swoje priorytety na najbliższy czas:

 • Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Cykl imprez dla różnych grup docelowych uwzględniających specyfikę oporu w tamtym okresie we Wrocławiu – NSZZ „Solidarność”, Solidarność Walcząca czy aktywne w kolejnych latach – Pomarańczową Alternatywę, Ruch Wolność i Pokój.
 • Przygotowanie się do przyszłorocznych okrągłych obchodów powstania Solidarności Walczącej.
 • Kontynuowanie i zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO), harcerstwem czy Stowarzyszeniem „Odra-Niemen”.
 • Kontynowanie współpracy z Wojskiem Polskim, ze szczególnym uwzględnieniem 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Akademii Wojsk Lądowych.
 • Rozwój kontaktów z uczelniami w zakresie wspólnych prac badawczych.
 • Warsztaty młodego historyka dla uczniów szkół średnich, mające na celu zapoznanie potencjalnych studentów i pasjonatów historii z podstawami metodologii nauk historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze źródłami, oraz nauki merytorycznego dyskutowania i budowania argumentacji. W tym celu będziemy rozwijać realizowany w Oddziale program debat oksfordzkich.
 • W zeszłym roku wrocławianki i wrocławianie obchodzili 75-lecie polskiego Wrocławia. A wielu członków elity wrocławskiej swoje korzenie ma we Lwowie, stąd też jednym z zadań będzie promocja „małego” Lwowa, czyli losów przesiedleńców wschodnich i ich wkładu w materialną i intelektualną odbudowę Wrocławia.
 • Dostosowanie promocji historii dla grup wiekowych i wykorzystanie cyfrowych i manualnych form promocji (gry, symulatory, warsztaty), oraz ciekawych form pracy (rekonstrukcje, warsztaty, rajdy, działania prospołeczne).

Biogram dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu »

 • Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego, prezesa IPN, prezentująca Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu 8 września 2021 r.
  Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego, prezesa IPN, prezentująca Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu 8 września 2021 r.
 • Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego, prezesa IPN, prezentująca Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu 8 września 2021 r.
  Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego, prezesa IPN, prezentująca Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu 8 września 2021 r.
 • Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego, prezesa IPN, prezentująca Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu 8 września 2021 r.
  Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego, prezesa IPN, prezentująca Pawła Rozdżestwieńskiego, nowego dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu 8 września 2021 r.
 • Paweł Rozdżestwieński, nowy dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.
  Paweł Rozdżestwieński, nowy dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu.
do góry