Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z repatriantami – Wrocław, 9 i 13 sierpnia 2021

W dniach od 7 do 15 sierpnia Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie MSWiA zorganizował kursy adaptacyjno-językowe dla repatriantów oraz ich rodzin przybyłych do Polski z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji, Gruzji oraz Uzbekistanu.

Celem kursów było zapoznanie się z polskimi przepisami prawnymi, specyfiką funkcjonowania polskich instytucji, organizacji rządowych i pozarządowych oraz doskonalenie znajomości języka polskiego.
 
Do poprowadzenia spotkań zaproszeni zostali m.in. pracownicy Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu. Podczas dwóch spotkań, które odbyły się 9 oraz 13 sierpnia repatrianci zapoznali się z działalnością pionu archiwalnego IPN i uzyskali informację o rodzajach realizowanych wniosków. Przedstawiono również informacje o zasobie archiwalnym oraz możliwości jego wykorzystania w genealogii i badaniach naukowych.
do góry