Nawigacja

Aktualności

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Wrocław, 1 sierpnia 2021

Dokładnie o godzinie 17.00 przy pomniku rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu rozpoczęły się uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Wrocławia i kombatantów przybyli m.in.: wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur i konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg Neumann. Wrocławski oddział IPN reprezentował naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Wojciech Trębacz i Sylwia Krzyżanowska z OBUWiM.

Jako pierwszy głos zabrał prof. Stanisław Ułaszewski, prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W swoim przemówieniu skupił się przede wszystkim na pytaniach i oskarżeniach, które padają pod adresem tych, którzy zadecydowali o wybuchu Powstania Warszawskiego: o jego zasadność, o jego tragiczne skutki, o śmierć tysięcy ofiar i o zniszczenie stolicy. Prof. Ułaszewski przypomniał zgromadzonym, że to dzięki krwi przelanej przez polskich żołnierzy nadal jesteśmy Polakami.

Polacy pokazali, że nie można im zabrać wolności – podkreślił prof. Ułaszewski

Następie głos zabrał kpt. Stanisław Wołczaski, żołnierz Armii Krajowej oraz uczestnik zrywu z 1944 roku. Zaznaczył on, że w pierwotnych planach powstanie w stolicy miało trwać od 3 do 5 dni, ale z racji włączenia się całego miasta i jego mieszkańców w walkę trwało aż 63 dni.

Do uczestników wrocławskiej uroczystości upamiętniającej Powstanie Warszawskie wystosowała list marszałek Sejmu Elżbieta Witek, odczytany przez posła Pawła Hreniaka. Powstanie Warszawskie stało się symbolem walki naszego narodu o wolność. Udowodniło, że można nas pokonać, ale nie złamać. Bo wolność jest wartością najwyższą – przypomniała Elżbieta Witek.

W dalszej kolejności wystąpili Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski, Marcin Krzyżanowski wicemarszałek województwa dolnośląskiego i Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. Wszyscy oni wskazywali nam Powstańców Warszawskich jako bohaterów.

Następnym punktem programu było wręczenie pamiątkowych odznaczeń za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Otrzymali je: płk Bogdan Lipnicki, kpt. Józef Przytuła, gen. bryg. Dariusz Skorupka, Marcin Krzyżanowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, stowarzyszenie Odra-Niemen, Szkoła Podstawowa nr 8 im. marszałka Piłsudskiego we Wrocławiu, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu oraz Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu. Uroczystość została zakończona apelem pamięci, salwą honorową i złożeniem kwiatów.

Ostatnim punktem wrocławskich obchodów była uroczysta msza święta w kościele garnizonowym św. Elżbiety we Wrocławiu i złożenie kwiatów w kaplicy Polskiego Państwa Podziemnego oraz przy tablicach pamiątkowych poświęconym żołnierzom polskiego podziemia.

do góry