Nawigacja

Aktualności

Zajęcia z historii dla osadzonych w Areszcie Śledczym – Wrocław, 25 czerwca 2021

W piątek 25 czerwca br. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu (ul. Świebodzka 1) odbyły kolejne z zajęć realizowanych na podstawie porozumienia o wzajemnej współpracy zawartego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Instytutem Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu.

  • Zajęcia z historii dla osadzonych w Areszcie Śledczym (fot. S.A. Bogaczewicz)
    Zajęcia z historii dla osadzonych w Areszcie Śledczym (fot. S.A. Bogaczewicz)
  • Zajęcia z historii dla osadzonych w Areszcie Śledczym (fot. S.A. Bogaczewicz)
    Zajęcia z historii dla osadzonych w Areszcie Śledczym (fot. S.A. Bogaczewicz)
  • Zajęcia z historii dla osadzonych w Areszcie Śledczym (fot. S. Kiełb)
    Zajęcia z historii dla osadzonych w Areszcie Śledczym (fot. S. Kiełb)

W ramach projektu „Spotkania z historią” pracownicy wrocławskiego OBEN podjęli zagadnienie nawiązujące do 80. rocznicy zbrodni popełnionej na polskich profesorach we Lwowie, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i zajęciu Lwowa przez armię niemiecką. Pierwszym z zatrzymanych przez Niemców 2 lipca 1941 r. był Kazimierz Bartel, profesor Politechniki Lwowskiej, wcześniej kilkakrotny premier rządu RP. Kolejne aresztowania profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej, Akademii. Medycyny Weterynaryjnej i Akademii Handlu Zagranicznego nastąpiły w nocy z 3 na 4 lipca. Zatrzymanych profesorów, ich bliskich oraz osoby przebywające w ich mieszkaniach – czterdzieści osób – po brutalnym przesłuchaniu, rozstrzelano na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. W następnych dniach zamordowano kolejne osoby związane ze środowiskiem akademickim Lwowa – wśród nich prof. Bartla, który rozstrzelany został 26 lipca.

Program zorganizowanych w areszcie zajęć obejmował wykłady: Stanisława Kiełba – „Sytuacja ludności polskiej pod okupacja niemiecka i sowiecka w latach 1939–1941” oraz dr. Stanisława A. Bogaczewicza – „Rola Karoliny Lanckorońskiej w poznaniu i ujawnieniu prawdy o zbrodni popełnionej na polskich profesorach we Lwowie”, a także prezentację filmu: „Portret Damy. Karolina Lanckorońska” (film dokumentalny; produkcja i rok produkcji: Polska, 2004; czas: 50 min.; reżyseria i scenariusz: Paweł Woldan).

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników. Świadczyły o tym opinie wyrażane po jego zakończeniu oraz głosy o potrzebie kontynuacji tego typu zajęć poświęconych najnowszych dziejów Polski w przyszłości .

 

Tekst: dr Stanisław A. Bogaczewicz

Fotografie: Stanisław Kiełb, dr Stanisław A. Bogaczewicz

do góry