Nawigacja

Aktualności

Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu – Wrocław, 14 czerwca 2021

W poniedziałek 14 czerwca na „kwaterze ofiar komunizmu” Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu.

Przybyli oni do stolicy Dolnego Śląska pod opieką Daniela Sienkowca, swojego wychowawcy i nauczyciela. Po ogólnym wprowadzeniu dotyczącym historii Cmentarza Osobowickiego, uczestnicy projektu udali się na cmentarne pola 81 A i 120, kryjące prochy wielu polskich bohaterów. Za swą walkę i działalność patriotyczno-niepodległościową w okresie II wojny światowej i po zakończeniu (w latach 1945–1956) wyrokiem komunistycznych sądów zostali straceni lub zmarli w więzieniach i aresztach Wrocławia.  

Przybywszy na pole 81 A i 120 młodzież zapoznano z powojennymi dziejami Polski – ze szczególnym uwzględnieniem oporu społeczeństwa wobec narzuconego systemu komunistycznego oraz represji wobec przeciwników politycznych – oraz z historią zmagań z władzami o zachowanie osobowickiego „miejsca pamięci” w latach osiemdziesiątych XX wieku, a także z przebiegiem prowadzonych tam w latach 2011–2012 prac ekshumacyjnych. Dopełnieniem zajęć było bliższe przedstawienie życia i działalności niektórych spośród osób pochowanych na „więziennym polu” cmentarza.

Na zakończenie spotkania wychowankowie wałbrzyskiego ośrodka zapalili znicze przed symbolicznym murem – pomnikiem „Ofiarom Terroru Komunistycznego 1945–1956”.

Zajęcia poprowadzili dr Stanisław A. Bogaczewicz i Stanisław Kiełb z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

 

Tekst: dr Stanisław A, Bogaczewicz

Fotografie: Stanisław Kiełb, dr Stanisław A. Bogaczewicz

 • Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
  Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
 • Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
  Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
 • Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
  Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
 • Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
  Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
 • Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
  Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
 • Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
  Zajęcia z historii dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wałbrzycha
do góry