Nawigacja

Aktualności

100. rocznica III Powstania Śląskiego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim – 2 maja 2021 r.

W związku z przypadającą 2 maja 2021 r. setną rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego pracownicy Oddziału IPN we Wrocławiu i Delegatury IPN w Opolu uczcili powstańców organizując pokaz okolicznościowej iluminacji na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i składając kwiaty na pomnikach i mogiłach uczestników tego zrywu powstańczego.

Lądek-Zdrój

Cmentarz parafialny w Lądku-Zdroju – na mogile Tadeusza Nogasa kwiaty złożyli m.in.: Jarosław Kresa – Wicewojewoda Dolnośląski, Przemysław Mandela – pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu  oraz Krystian Takuridis – prezes Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego. Wojskową asystę honorową zapewnił 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej z Kłodzka.

Tadeusz Nogas – ur. 21.02.1904 r. w Lublinie, zm. 12.10.1970 r. w Lądku-Zdroju. Żołnierz III Powstania Śląskiego w szeregach II batalionu Strzelców Śląskich oraz grupy „Wawelsberga” – oddziałów specjalnych organizowanych przez Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w okresie III Powstania Śląskiego do działań o charakterze dywersyjnym. Aresztowany przez Niemców w 1943 r. był przetrzymywany m.in. w więzieniu na Zamku w Lublinie, a następnie skierowany do niemieckich-nazistowskich obozów koncentracyjnych, m.in. KL Auschwitz oraz KL Mathausen-Gusen, w których poddano go eksperymentom pseudomedycznym. Po wojnie i powrócił do kraju. Zamieszkał w Lądku-Zdroju, gdzie zmarł w 1970 r. Mogiła Tadeusza Nogasa została wpisana do ewidencja grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski. W 2021 r. w miejscu starego pomnika stanął nowy, wykonany wg projektu prof. Grzegorza Niemyjskiego, sfinansowany ze środków OBUWiM IPN we Wrocławiu.

 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju
  100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju
  100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju
  100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju

Śląsk Opolski

W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Śląska Opolskiego uczczono bohaterów walk powstańczych. Delegacja pracowników Muzeum Śląska Opolskiego z dyrektor Iwoną Solisz i Mirosław Leśniewski – pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Delegatura IPN w Opolu kwiaty złożyli w miejscach upamiętnień Powstańców Śląskich:

 • Góra Św. Anny (cmentarz u podnóża Bazyliki Świętej Anny Samotrzeciej, Mogiła Powstańców Śląskich)
  • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju
   100. rocznica III Powstania Śląskiego w Lądku-Zdroju
  • 100. rocznica III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny
   100. rocznica III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny
  • 100. rocznica III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny
   100. rocznica III Powstania Śląskiego na Górze Św. Anny
 • Kalinów (cmentarz parafialny w Kalinowie, mogiła zbiorowa Powstańców Śląskich)
  • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Kalinowie
   100. rocznica III Powstania Śląskiego w Kalinowie
  • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Kalinowie
   100. rocznica III Powstania Śląskiego w Kalinowie
 • Gogolin (cmentarz parafialny, grób z prochami 24 Powstańców Śląskich)
  • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Gogolinie
   100. rocznica III Powstania Śląskiego w Gogolinie
  • 100. rocznica III Powstania Śląskiego w Gogolinie
   100. rocznica III Powstania Śląskiego w Gogolinie

Wrocław

Pomnik Wojciecha Korfantego – kwiaty złożyli: Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski, płk Marek Brzezicha – I Zastępca Dowódcy Garnizonu Wrocław, Sylwia Krzyżanowska – pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu oraz delegacja Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Wojciech Korfanty (1873–1939), najważniejszy przedstawiciel polskiego ruchu narodowego z Górnego Śląska. Przeciwstawiał się germanizacyjnej polityce władz niemieckich wobec ludności polskiej, walczył o polepszenie sytuacji niższych warstw społecznych. W listopadzie 1918 r. został członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, kierował jej wydziałem wojskowym w czasie Powstania Wielkopolskiego. W maju 1921 r. wywołał III Powstanie Śląskie i został jego dyktatorem. Pomnik Korfantego, wg projektu Tomasza Wenklara, we Wrocławiu został odsłonięty 11 listopada 2014 r.

Więcej o Wojciechu Korfantym na https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/64066,Wojciech-Korfanty.html oraz https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wojciech-korfanty

 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu

Wielkoformatowa projekcja multimedialna „Śląsk, wspólna sprawa”, która uczciła pamięć 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Wspólna inicjatywa Oddziału IPN we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jej otwarcia dokonali wieczorem w niedzielę 2 maja 2021 r. Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma oraz Naczelniczka Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
 • 100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu
  100. rocznica III Powstania Śląskiego we Wrocławiu

do góry