Nawigacja

Aktualności

Finał II konkursu literacko-plastycznego „»Zerwałeś nasz Orle Biały kajdany« – moja ścieżka do Niepodległej” – Wrocław, marzec 2021

Finał II konkursu literacko-plastycznego „»Zerwałeś nasz Orle Biały kajdany« – moja ścieżka do Niepodległej” zorganizowanego dla osadzonych i odbywających kary więzienia w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w ramach programu readaptacyjnego „Spotkania z Historią II edycja”.

Konkurs ogłoszony został w listopadzie ubiegłego roku, w ramach programu spotkań z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych odbywających się na podstawie porozumienia podpisanego między Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu 20 XII 2018 r. Jego organizatorami było Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu i Areszt Śledczy we Wrocławiu, we współpracy z Wrocławskim Klubem „Anima”. Uczestnictwo w konkursie poza pogłębieniem wiedzy o najnowszych dziejach Polski, służyć ma kształtowaniu wśród uczestników postaw proobywatelskich i prospołecznych. Nagrodzone i wyróżnione prace poza ekspozycją w sali wystawienniczej klubu (vide miniatura filmowa poniżej) i zamieszczeniem w wydanym katalogu (vide plik PDF do pobrania na dole), prezentowane będą w poszczególnych oddziałach Aresztu Śledczego we Wrocławiu, co umożliwi uczestnikom konkursu skonfrontowanie rezultatów swej pracy, innych zaś zainspirować może do udziału w tego typu inicjatywach w przyszłości.

Wraz z ustaniem obostrzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz pozostali uczestnicy konkursu uhonorowani zastaną materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi przygotowanymi przez IPN.

  • Finał II konkursu literacko-plastycznego „»Zerwałeś nasz Orle Biały kajdany« – moja ścieżka do Niepodległej”
    Finał II konkursu literacko-plastycznego „»Zerwałeś nasz Orle Biały kajdany« – moja ścieżka do Niepodległej”
  • Nagrody w II konkursie literacko-plastycznym „»Zerwałeś nasz Orle Biały kajdany« – moja ścieżka do Niepodległej”
    Nagrody w II konkursie literacko-plastycznym „»Zerwałeś nasz Orle Biały kajdany« – moja ścieżka do Niepodległej”
do góry