Nawigacja

Aktualności

Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939. Szkolenie on-line dla nauczycieli – 9 lutego 2021

W ramach projektu edukacyjnego „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym” zapraszamy nauczycieli do udziału szkoleniu on-line, poświęconym aktywności politycznej ziemiaństwa zamieszkałego w woj. kieleckim – 9 lutego 2021, w godz. 16-18.30.

Dr hab. Jerzy Gapys (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) opowie nie tylko o tendencjach charakteryzujących grupę na tle ogólnokrajowym, ale wskaże również przykłady postaw przedstawicieli tego środowiska. Wśród nich znaleźli się liczni samorządowcy, posłowie i senatorowie, ministrowie oraz premier. Choć ich interesy nie były reprezentowane przez nowoczesną partię polityczną, ich aktywność była zauważalna, a znaczenie niektórych spośród nich, uznaje się za wybitne.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Dr hab. Jerzy Gapys (ur. 1970) od 1996 r. jest pracownikiem Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku problemów badawczych: dzieje elit społecznych w Polsce w latach 1918-1945; ziemiaństwo polskie w latach 1918-1945, duchowieństwo katolickie w okresie II wojny światowej a działalność dobroczynna ziemiaństwa i duchowieństwa; społeczności wiejskie, polskie, społeczeństwo polskie wobec podziemia zbrojnego: AK, NSZ, BCH, GL-AL. Jest autorem sześciu książek i ponad stu artykułów naukowych.

Poprzednie warsztaty

28 stycznia 2021 r. odbyły się przeprowadzone przez dr Agnieszkę Łuczak (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu) warsztaty on-line zatytułowane „Działania polskiego ziemiaństwa na rzecz II Rzeczypospolitej. Wybrane przykłady”, które zgromadziły ponad 40 słuchaczy z całej Polski. Dr Łuczak zaprezentowała dwie wybitne postaci ze środowiska ziemiańskiego: Marię Kleniewską (1863-1947) oraz Kazimierza Fudakowskiego (1880-1965), charakteryzując ich aktywność społeczną i polityczną. Szczególnie interesujące były poruszone wątki roli ziemianek w pomocy społecznej i wychowaniu młodzieży wiejskiej. Słuchacze mogli skorzystać z podanych źródeł i przedyskutować załączone do warsztatów dokumenty.

 • Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
  Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
 • Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
  Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
 • Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
  Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
 • Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
  Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
 • Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
  Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
 • Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
  Zaangażowanie polityczne ziemiaństwa kieleckiego jako wyraz troski o dobro wspólne 1918-1939
 • jgapys
do góry