Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – Wrocław, 24 stycznia 2021

158 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe. Wśród powstańców znaleźli się również kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Niektórzy z nich oddali za ojczyznę życie podczas powstańczych bitew. Pod poświęconą im tablicą na gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego złożono kwiaty oddając hołd powstańcom z Wrocławia.

Z okazji 158 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego we Wrocławiu odbyły się uroczystości upamiętniające: msza św. za ojczyznę w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety i spotkanie przed tablicą poświęconą Powstaniu Styczniowemu.

W 1963 roku, w setną rocznicę Powstania Styczniowego, w ścianę gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego wmurowano tablicę o treści: 

Żołnierzom Powstania 1863 roku, studentom Uniwersytetu Wrocławskiego: Ignacemu Goskowi, Zygmuntowi Kucharskiemu, Karolowi Libeltowi, Nikodemowi Maryńskiemu, Celestynowi Milewskiemu, Wacławowi Neustuppemu, Artakserksesowi Pągowskiemu, Lucjanowi Szmytowi, Kazimierzowi Unrungowi, Kazimierzowi Zimmermannowi, którzy nadzieję oswobodzenia pognębionej ojczyzny w czyn zamieniając za Polskę oddali swe życie. W hołdzie społeczeństwo miasta Wrocławia.

We Wrocławiu studiował również związany z władzami powstańczymi poeta Adam Asnyk. Studentem na wrocławskiej uczelni był także Marian Langiewicz, drugi dyktator Powstania Styczniowego. Wstąpił na Wydział Filozoficzny UWr w 1848 r., jednak ze względu na trudną sytuację materialną w marcu 1850 r. musiał przerwać studia. Wznowił je w 1853 r., jednak znów szybko naukę przerwał, by po krótkiej przewie od 1856 r. studiować matematykę w Berlinie. Innym znanym powstańcem, a zarazem studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, był Ksawery Liske, historyk i założyciel lwowskiej szkoły historycznej.

Instytut Pamięci Narodowej na uroczystościach reprezentowali pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa: Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz – naczelnik Biura.​

do góry