Nawigacja

Aktualności

Betlejemskie Światełko Pokoju w IPN – Wrocław, 16 grudnia 2020

W dniu dzisiejszym na ręce dyrektora wrocławskiego oddziału IPN dr Andrzeja Drogonia zostało przekazane Betlejemskie Światełko Pokoju. Światełko przynieśli harcerze Związku Harcerstwa Polskiego. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za ten dar.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 r. w Linz (Austria) jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku młodzi Austriacy odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia, skąd Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z Europy.

Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów od 1991 r. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Następnie harcerki i harcerze przekazują Światło do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, do Niemiec, i do Szwecji.

W historii Betlejemskiego Światła Pokoju nigdy nie zdarzyło się, aby nie wyruszyło ono z Judei w świat. To czyni z niego znak pokoju, wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami oraz przypomina o narodzeniu 2000 lat temu w Betlejem Jezusa Chrystusa.

  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
do góry