Nawigacja

Aktualności

39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego – Wrocław, 13 grudnia 2020

39 lat temu, 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny w Polsce. O przewrocie wojskowym mieszkańcy Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego dowiedzieli się z przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego emitowanego w radiu i telewizji. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), która w praktyce przejęła władzę w kraju. Internowano związkowców i działaczy społecznych, zmilitaryzowano zakłady przemysłowy, wprowadzono godzinę milicyjną ograniczono prawo przemieszczania się po kraju.

Niezgodna z zapisami ówczesnego prawa decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego wywołała opór społeczeństwa. Strajki ogarnęły wiele zakładów pracy we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i na Śląsku Opolskim. Wojsko zdobywało strajkujące zakłady pracy, w których ukrywali się przywódcy związkowi. Przed internowaniem udało się uciec przywódcom NSZZ „Solidarność” – na Dolnym Śląsku Władysławowi Frasyniukowi, Józefowi Piniorowi, Piotrowi Bednarzowi, Kornelowi Morawieckiemu, na Śląsku Opolskim – Stanisławowi Jałowieckiemu. Z podziemia kierowali oporem społecznym. Dzięki ukryciu związkowych 80 milionów złotych u abpa Henryka Gulbinowicza, zepchnięty do podziemia związek mógł podjąć działalność konspiracyjną.

 • Stan wojenny we Wrocławiu – czołgi na ul. Grabiszyńskiej.
  Stan wojenny we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska
 • Stan wojenny we Wrocławiu – czołgi na pl. PKWN (obecnie pl. Legionów)
  Stan wojenny we Wrocławiu – pl. PKWN (obecnie pl. Legionów)

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a zniesiony 21 lipca 1983 r.

13 grudnia 2020 r. dr Andrzej Drogoń, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu, zapalił znicze i złożył wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą internowanym i aresztowanym w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu podczas stanu wojennego. Tablica została ufundowana przez IPN i zamocowana na murze więzienia w 2018 roku.

 • 39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
  39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
 • 39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
  39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
 • 39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
  39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu

Wcześniej pod tą tablicą ofiarom stanu wojennego hołd oddała zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, dr Katarzyna Pawlak-Weiss, która w rozmowie z TVP3 Wrocław opowiedziała o sytuacji społecznej i trudnym losach rodzin aresztowanych i internowanych w grudniu 1981.

 • 39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu – tablica na murze Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu poświęcona zatrzymanym tu działaczom Solidarności
  39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
 • 39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
  39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
 • 39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu
  39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego we Wrocławiu

 

do góry