Nawigacja

Aktualności

„Solidarność” w Zagłębiu Miedziowym z perspektywy 40 lat – Lubin, 29 września 2020

W centrum kultury „Muza” w Lubinie odbyła się sesja popularnonaukowa, która miała na celu podsumowanie działalności NSZZ „Solidarność” w Zagłębiu Miedziowym. Gościem honorowym wydarzenia współorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Spotkanie moderowane przez profesora Tadeusza Wolszę, członka Kolegium IPN otworzył Bogdan Orłowski, przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębia Miedziowego NSZZ „Solidarność”. W swojej wypowiedzi podkreślił, że istotą solidarności jest empatia dla słabszych kolegów i koleżanek, które potrzebują pomocy. Jednocześnie wskazał na postać św. Jana Pawła II, który swoim życiem i nauczaniem wskazał, w którą stronę działacze „Solidarności” powinni podążać. Ponadto zaapelował do działaczy związkowych o dalszą walkę, tym razem o polską i europejską rodzinę, która na morzu walk ideologicznych jest zagrożona i trzeba ją bronić.

Następnie głos zabrała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podziękowała wszystkim za organizację przedsięwzięcia i zaznaczyła, że jeszcze 40 lat temu nikt by nie uwierzył, że Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej wspólnie będą organizować takie wydarzenie. To jeden z dowodów jak wielkie zmiany nastąpiły. Ważnym momentem, który przyspieszył przemiany był wybór Karola Wojtyły na papieża:

„W momencie jego wyboru wiedzieliśmy, że coś musi się zmienić. Mieliśmy za sobą wielkiego patrona”.

Mimo strachu i lęku wiedzieliśmy, że trzeba działać. 10 mln ludzi wspólnie podjęło trud walki. Pokazaliśmy ponownie światu jak wielka siła tkwi w polskim narodzie.

Marszałek Sejmu nawiązała również do Zbrodni Lubińskiej, gdy podczas pokojowej manifestacji 31 sierpnia 1982 roku milicjanci zastrzelili 3 osoby. Podkreśliła, że zorganizowane spotkanie jest dowodem tego, że pamiętamy i tę pamięć będziemy dalej przekazywać.

„Czy warto było? Było warto ponieść te wszystkie ofiary” – zakończyła przemówienie marszałek Elżbieta Witek.

Kolejne wystąpienie wygłosił prof. Włodzimierz Suleja – dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, który wprowadził zebranych w genezę działalności i rozwoju NSZZ „Solidarność” na terenie Dolnego Śląska do czasu wybuchu Stanu Wojennego. Po nim głos zabrał pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu Łukasz Sołtysik, który opowiedział o działalności „Solidarności” w Zagłębiu Miedziowym i o Zbrodni Lubińskiej. Tę część spotkania zamknął dr Grzegorz Waligóra, prezentując III i IV tom „Encyklopedii Solidarności”.

W drugiej części odbył się panel dyskusyjny „Świadectwa oporu”, którego uczestnicy opowiedzieli o swoich doświadczeniach z działalności w NSZZ „Solidarność”. Uczestnikami panelu byli:

 1. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek
 2. Józef Czyczerski
 3. Anetta Wajman
 4. Włodzimierz Broda
 5. Mieczysław Krzywy

Następnie głos zabrała Krystyna Sobierajska, działaczka „Solidarności”. Zaznaczyła, że budowanie związku odbywało się w nieustannym biegu i wielkim stresie, dlatego trudno mówić o tzw. „karnawale solidarności”, aczkolwiek wszelki trud warto było podjąć.

Sesję zakończyło wręczenie „Encyklopedii Solidarności” uczestnikom panelu i przemówienie dyrektora IPN we Wrocławiu dr. Andrzeja Drogonia, który zaznaczył, że nigdy nie można pozwolić na podział „Solidarność”. Była, jest i będzie tylko jedna „Solidarność”. Nie można jej również oddzielić od wartości chrześcijańskich na bazie, które powstawała. Wielki Polak, Jan Paweł II, nieustannie nam to przypominał. „Solidarność” to fenomen, który wykracza poza nasz naród i emanuje na cały świat.

 • Zdjęcia przedstawia osoby, od prawej: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń, Elżbieta Witek – marszałek Sejmu
  Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń, Elżbieta Witek – marszałek Sejmu
 • Zdjęcie przedstawia osobę: Tadeusz Wolsza – członek kolegium IPN
 • Zdjęcie przedstawia osobę: Bogdan Orłowski – przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębia Miedziowego NSZZ „Solidarność”
 • Zdjęcie przedstawia osobę: prof. Włodzimierz Suleja – dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej
 • Zdjęcie przedstawia osobę: Łukasz Sołtysik – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych we Wrocławiu
 • Zdjęcie przedstawia osobę: Elżbieta Witek – marszałek Sejmu RP
  6b
 • Zdjęcie przedstawia osobę: dr Grzegorz Waligóra – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych we Wrocławiu
 • Zdjęcie przedstawia osoby, od prawej: Anetta Wajman – nauczyciel, Józef Czyczerski – górnik, Elżbieta Witek - marszałek Sejmu, Włodzimierz Broda - członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność, Mieczysław Krzywy – przedsiębiorca
 • Zdjęcie przedstawia osoby, od prawej: Anetta Wajman – nauczyciel, Józef Czyczerski – górnik, Elżbieta Witek - marszałek Sejmu, Włodzimierz Broda - członek Komisji Krajowej NZSS "Solidarność", Mieczysław Krzywy – przedsiębiorca
 • Zdjęcie przedstawia osoby, od lewej: dr Andrzej Drogoń – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, prof. Tadeusz Wolsza – członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Mieczysław Krzywy – przedsiębiorca, Włodzimierz Broda – członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Elżbieta Witek – marszałek Sejmu
 • Zdjęcie przedstawia osoby, od lewej: Józef Czyczerski – górnik, Krystyna Sobierajska – działaczka NZSS "Solidarność", Anetta Wajman – nauczyciel
 • Zdjęcie przedstawia osoby, od lewej: Włodzimierz Broda – członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", dr Andrzej Drogoń – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Elżbieta Witek – marszałek Sejmu.
do góry