Nawigacja

Aktualności

„Spotkanie z historią” w areszcie śledczym – Wrocław, 19 września 2020

Obecnej inicjatywie, obejmującej kilka spotkań, nadano tytuł: „Polskie drogi do niepodległości”.

19 września 2020 r. w godz. 9:00–12:30 odbyło się spotkanie pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (dra Stanisława A. Bogaczewicza oraz Piotra Klimczaka) z osadzonymi w Areszcie Śledczym przy ul. Świebodzkiej, w ramach cyklu „Spotkania z historią”, realizowanego na podstawie podpisanego 20 XII 2018 r. porozumienia między Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej oraz Instytutem Pamięci Narodowej – KŚZpNP.  

Na początku dr Stanisław A. Bogaczewicz wygłosił prelekcję Niepodległa Polska – wydarzenia, czyny i myśli. Wykład ten połączony był z prezentacją multimedialną. Następnie osadzeni obejrzeli film dokumentalny Cud nad Wisłą (reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, rok prod. 2005). Po przedstawieniu panoramy historycznej – uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do konkursu plastyczno-literackiego „Zerwałeś Orle nasz Biały kajdany” – moja ścieżka do Niepodległej. W celu wprowadzenia do literackiej części tego konkursu Piotr Klimczak wygłosił wykład Polski język literacki jako narzędzie i osnowa odzyskiwanej niepodległości. Potem odbyły się pierwsze, wstępne warsztaty twórczego pisania, przygotowujące do udziału w konkursie literackim.

W zajęciach, które przebiegały w miłej atmosferze, brało udział pod opieką wychowawcy kilkunastu osadzonych. Wszyscy uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematyką spotkania, a niektórzy dzielili się swymi oryginalnymi refleksjami. W ciągu najbliższych tygodni będziemy kontynuować tę współpracę podczas kolejnego z planowanych zajęć.

do góry